3 Mart krizi, risk ve fırsat

İki noktayı unutmamalıyız. Birincisi, önemli sayıda seçmen, Millet İttifakı’nın veya yardımcılarının ortak metinleriyle değil, Sayın Kemal’in bu krizde inşa ettiği güvenle oy kullanacak. İkincisi, Akşener kendisini zaruretten bu şekilde zorlayan masadan bu şekilde ayrılırsa İttifak’ın siyasi intiharı da onunla birlikte olacaktır.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Millet İttifakı’nda yarattığı krizden ders almadığı ve düzeltmediği görülüyor. 6 Mart 2023 Pazartesi günü Felicity’nin partisinin koridorundan yankılarYeter, masaya böyle bir şartla yaklaştım, isterseniz ayağa kalkayım. Sözleri ve masadan kalkmaya çalışması bunu bir kez daha kanıtladı.

Habertürk TV’de Salı akşamı Fatih Altaylı’nın sunduğu Birbiri ardına programında sorulara verdiği cevapların çoğu da bu tespitini doğruluyor.

Akşener’in tepkileri incelendiğinde, partisinin 3 Mart 2023 Cuma günü yaptığı açıklamanın içeriği ve muhalefet saflarında kullandığı dilin neden olduğu inandırıcılık sorununun ciddiyetini hâlâ kavrayamadığı görülecektir. Onu Masa’ya geri getiren ana itici gücü yakalayamadı. Yıkımı düzeltmek ve anlamak için hiçbir siyasi çaba sarf etmez.

Tam tersine, bir yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı parti liderlerinin kamuoyu önünde yaptığı suçlamaları nezaketen ve çok sert bir şekilde normalleştirmeye çalışıyor. Hatta şimdiye kadar”CHP, HDP ile müzakere edebilir ama müzakere masasına getiremezBağlacın diğer bileşenlerinin konumlarını “” gibi cümlelerle açıklayan cümleler kurar.

HDP meselesinin IIP lideri için kırmızı çizgi olduğunu herkes biliyor. Ama bir de seçim sistemi ve sosyo-politik gerçeklik var. Geniş bir kitle, muhalefetin 13. cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması için bir adaya ve tüm muhalefet gruplarının oyunu alabilecek bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu görüyor. Millet İttifakı’ndan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da kendince çabaladığı ve yaklaştığı biliniyor ve görülüyor. Yine de CHP, HDP ile çıkabilir ama masaya getiremez.üzerine yeni bir kaplamanın izleri gibidir.

Görüşmenin artık termik santral yönetimi değil, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olması gerekiyor. Çıkış yok. Akşener bu sözlerle cumhurbaşkanı adayına sınır ve toprak belirlemeye çalışıyor izlenimi veriyor. Tıpkı Saray muhalefetini sarsan ve kendisinin de içine düştüğü bir krizle sonuçlanan cumhurbaşkanı adayı seçme sürecinde olduğu gibi.seçimlerde cumhurbaşkanı adayı‘ gibi sosyal ve siyasi gerçekleri yok sayarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu veto etmeye çalıştığı çok yanlış bir tavır mesela.

B Planı’nı CHP’lilerin hazırlaması ve ittifakın diğer bileşenlerinin de katkılarıyla ilk kriz büyük bir aksama olmadan atlatıldı. Ancak sonrasında benzer sorunlar devam ediyor. Yeni krizlerle dolu ortam tam dağılmış değil.

Akşener ve partisinin seçmen ve ittifak nezdinde büyük bir itibar sorunu yarattığına şüphe yok. Masanın üzerinde, altına imzaladığı metni gün içinde çöpe atan bir lider vardır. B planı olmadan yaratıldığı varsayılan kriz, Akşener’in güvenilmez bir müttefik olduğunu göstermiş ve diğer bileşenlerin pozisyonlarını ve ilişkilerini güçlendirmiştir.

3 Mart krizinde İttifak’ın sorumluluğu kuşkusuz tek taraflı olarak değerlendirilemez. Kriz çığlık çığlığa geldi. Adaylık takvimi gibi bir takım konularda masadan gelen uyarılar dikkate alınmadı, hatta suçlayıcı yaklaşımlarla krizin temeli atıldı.

Cumhurbaşkanlığı adayı Kemal Kılıçdaroğlu seçmenin gözünde gücünü artırmış görünüyor. Özellikle 12. Cumhurbaşkanı’nın dışlayıcı ve kutuplaştırıcı söylem ve görüşlere panzehir niteliğindeki dili ve siyasi yaklaşımının partisinin çok üzerinde destek gördüğü görülmektedir. Bu, sendika içi krizin üstesinden gelme süreciyle pekiştirildi. Seçmenin “başarısız Kılıçdaroğlu” algısını değiştirdi. Kılıçdaroğlu, toplumdaki “Saray’ı seçimlerde yenmek” yönündeki yeterince güçlü arzuyu yakalamış görünüyor.

Onların doğru anlaşılması, Milletler İttifakı’nın karşı karşıya olduğu bir dizi önemli sorunun çözümünü kolaylaştırabilir.

Bunlardan ilki, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri arasındaki korelasyon ve bağlantı sorunudur. Bu, cumhurbaşkanlığı seçimleri bağlamında HDP üyeliği sorununun çözülmesini ve seçim sisteminin ön koşulu olan Millet İttifakı milletvekili listelerinin hazırlanmasını kolaylaştıracaktır.

Bir diğer önemli konu da, Milletler İttifakı taraflarının her birinin etkin katılımını ve ortak bir cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası sağlama yetenekleridir. SMPS’nin şu anda bir takım sorunları olması muhtemeldir. Saray karşıtı muhalefetin tüm kesimlerinin ortak tavır almasını kolaylaştırmak yetmez. Bu, Saray karşıtı muhalefetin Ulusal İttifak’tan çok daha fazla sayıda ve çeşitli olarak değerlendirileceği kapsayıcı bir başkanlık kampanyasının planlanmasını gerektiriyor.

Yani cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası, materyalleri, söylemi, ayrım gözetmeksizin başkanlık hükümet sisteminin tüm mağdurlarının sorunlarının demokratik çözümünü kapsamalıdır. Tüm toplumsal sorunların çözümünde ortak payda evrensel insancıl hukuk ve temel insan hakları olabilir. Örneğin ülkenin en önemli sorunu olan mülteciler konusunda “göndereceğiz” demek yerine AB normlarına ve insancıl hukuka uygun bir çözüm ve söylem geliştirilmelidir.

3 Mart krizinde İttifak’ın sorumluluğu kuşkusuz tek taraflı olarak değerlendirilemez. Kriz çığlık çığlığa geldi. Adaylık takvimi gibi bir takım konularda masadan gelen uyarılar dikkate alınmadı, hatta suçlayıcı yaklaşımlarla krizin temeli atıldı..

Böyle bir krizin tekrarlanma ihtimalini dışlayan güçlü bir yaklaşım ne yazık ki Meral Akşener tarafından gösterilmemiş ve gösterilmemiştir. Bu riskin varlığı dikkate alınmalıdır.

13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cehennemin kapısını kapatma konusunda ciddi güven ve umut uyandıran zorlu yürüyüşü, “idealist Türk milliyetçiliğinin histerisi” ile heba edilemez.

İki noktayı unutmamalıyız. Birincisi, önemli sayıda seçmen, Millet İttifakı’nın veya yardımcılarının ortak metinleriyle değil, Sayın Kemal’in bu krizde inşa ettiği güvenle oy kullanacak. İkincisi, Akşener kendisini zaruretten bu şekilde zorlayan masadan bu şekilde ayrılırsa İttifak’ın siyasi intiharı da onunla birlikte olacaktır.

İlginizi Çekebilir