Ayrımcılık Tubitac | Haber sitesi PolitikYol

Temmuz 2018’de OHAL’in kaldırılmasından 5 yıl sonra ve KHK ile sınır dışı edilmesinden 7 yıl sonra, bu hükümetin bilim enstitüsünün bu tür ötekileştirme, ayrımcılık ve nefreti körüklemeyi gerçekleştirmesi yine de faydalı olacaktır … Bravo!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (Tübitak), Türkiye genelinde akademik üretimi desteklemek için çeşitli teşvik programları yürütür ve araştırmacı ve bilim insanlarına burslar sağlar. Bu program kapsamında oluşturdukları “Birlikte Çalışıp, Başaracağız” Bisaba Burs Programı, “birlikte” olmak istemedikleri bir grubu dışlamak için ayrımcılık içeriyor.

Özellikle depremden etkilenen illerdeki lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine destek olmayı amaçlayan burs programının 2.1.4. Kısaca depremzedelerin araştırma bursu alamadıklarını belirtmişlerdir.

Ülkede bilimsel faaliyet önceliği pahasına nitelikli yayın sayısını artırmanın peşinde olan tek kuruluşumuz bu ayrımın uygulanmasında bir sakınca görmemektedir. Burada, Kanun Hükmünde Kararname üyeleri hakkında soruşturma açılıp açılmadığı, yargılama sonunda beraat edip etmedikleri önemli olmadığından, Tübitak’ın konunun hukuki boyutuyla hiç ilgilenmediğine dikkat çekiliyor. Deneme. , ve böyle bir hukuk sistemi altında, aksi halde nihai bir karar vardı. Kararname ile çıkarılmış olmaları, yani damgalanmış olmaları önemlidir.

Bilimsel anlamda herkese aynı mesafede ve eşit olması gereken, kaliteli yayınlar yapmak isteyen gençleri yurt içinde araştırma faaliyetlerini teşvik ederek desteklemesi gereken temel kurum ayrımcılığın dibine kadar gelmiştir. Şaşırdık mı? Tabii ki değil!

Temmuz 2018’de OHAL’in kaldırılmasından 5 yıl sonra ve KHK ile sınır dışı edilmesinden 7 yıl sonra, bu hükümetin bilim enstitüsünün bu tür ötekileştirme, ayrımcılık ve nefreti körüklemeyi gerçekleştirmesi yine de faydalı olacaktır … Bravo!

Türk Ceza Kanunu’nun “Ayrımcılık ve nefret suçları” başlıklı 122. maddesi, kanunun izin vermediği ayrımlar yapmayı ve bazı kişi veya grupları kanunun sağladığı imkanlardan mahrum bırakmayı cezalandırmaktadır. Bu koşulla Tübitak, KHK kapsamındaki depremzede öğrenciler ile diğer depremzede öğrenciler arasında net bir ayrım yapmakta ve Kanun Hükmünde Kararname öğrencilerini sağladığı bursdan mahrum bırakmaktadır. TCK’nın 122. maddesinin amacı vatandaşlar arasında çeşitli etkenlere dayalı ayrımcılığın önüne geçmek iken, Tübitak da KHK ile önce doğal afet, ardından deprem olan öğrencileri ayırım yaparak enkaz altında bırakıyor.

Bilimsel anlamda herkese aynı mesafede ve eşit olması gereken, kaliteli yayınlar yapmak isteyen gençleri yurt içinde araştırma faaliyetlerini teşvik ederek desteklemesi gereken temel kurum ayrımcılığın dibine kadar gelmiştir. Şaşırdık mı? Tabii ki değil!

Daha önce destek verdiği “Papaz Eriğini İmam Eriğine Dönüştürmek” ve “Günlük Yaşamda Dini Değerlere Anlam Vermek ve Öğrencilerin İslam Dinine Bakış Açıları” projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik ankette, ” Kişi dinini seçmekte özgür olmalı mı?” ve “İslam ülkelerini yönetmek için bir halife olması şart mı?” gibi son derece bilimsel(!) sorularla akıllarda kalan, ancak liseli bir matematikçinin sunduğu “Ramanujan Prime Genelleme” adlı çok yetenekli bir projeyi “Senin yaptığına inanmıyoruz” diyerek reddeden Tubitak’ın bir sonraki hamlesi Tubitak’ındır. Bundan sonraki hamle KHK üyelerinin sarı kol bandı takmalarını zorunlu kılmak olur diye düşünüyorum…

Bilimin içine düştüğü bu karanlık, vasıfsız ellerde her geçen gün daha da kararmaktadır. Az kaldı, Tübitak’a bahar gelecek…

İlginizi Çekebilir