BALKAN | Bulgaristan, AB’de kişi başına en düşük GSYİH’ya sahip ülke

Avrupa Birliği (AB) istatistik ajansı Eurostat’ın resmi internet sitesinde bugün yayınlanan ve Bulgaristan Telgraf Ajansı’nın (BTA) aktardığı en son verilere göre, 2022’de kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, satın alma gücü standartları (SAGP GDP) aralıklarında ifade ediliyor. Bulgaristan’da Avrupa Birliği (AB) için ortalama göstergenin yüzde 59’undan Lüksemburg’da yüzde 261’e.

Veriler, ekonomik aktiviteyi ölçmek için kullanılan bir metrik olan kişi başına düşen GSYİH açısından AB üye ülkeleri arasında önemli farklılıklar gösteriyor.

2022’de Lüksemburg ve İrlanda, SAGP cinsinden ifade edilen kişi başına en yüksek GSYİH seviyelerini kaydetti: AB ortalamasının sırasıyla yüzde 161 ve yüzde 134’ü.

Bu ülkeleri Danimarka (yüzde 36 AB ortalamasının üzerinde), Hollanda (yüzde 30), Avusturya (yüzde 25), Belçika (yüzde 21), İsveç (yüzde 19) ve Almanya (yüzde 17) izliyor.

Buna karşılık, geçen yıl SAGP’de ifade edilen kişi başına düşen GSYİH’nın en düşük olduğu AB ülkeleri Bulgaristan (AB ortalamasının yüzde 41 altında), Slovakya (yüzde 33) ve Yunanistan’dır (yüzde 32).

Cargalinho’lar

İlginizi Çekebilir