BALKAN | Dünyada 1 milyar insan güvenli elektrik olmadan sağlık hizmeti alıyor

Dünyanın dört bir yanındaki orta ve düşük gelirli ülkelerde yaklaşık 1 milyar insana, güvenilir elektriği olmayan sağlık tesisleri hizmet veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA), Dünya Bankası ve Herkes için Sürdürülebilir Enerji (SEforALL) platformunun Sağlık Enerjisi: Sağlık Tesislerinde Elektriğe Erişimi Hızlandırma başlıklı ortak raporuna göre, yaklaşık 8 Dünya nüfusunun yüzde 1’i (1 milyar) güvenilir elektriği olmayan sağlık merkezlerinde tedavi görüyor.

Elektriğe erişim, doğum, kalp krizi gibi acil durumlar ve hayat kurtaran aşılar gibi durumlarda kaliteli sağlık hizmeti sağlamak için kritik öneme sahiptir.

Güvenilir bir elektrik kaynağı olmadan genel sağlık sigortasına ulaşmanın mümkün olmadığı bilinmektedir.

Güney Asya ve Sahra Altı Afrika’daki her on tıbbi tesisten birinin elektriğe erişimi yokken, Sahra Altı Afrika’daki sağlık merkezlerinin neredeyse yarısının güvenli elektriğe erişimi yok.

Son yıllarda bu alanda bazı değişiklikler olsa da, dünya çapında yaklaşık 1 milyar insan hala güvenli elektriği olmayan veya hiç elektriğe erişimi olmayan sağlık kuruluşlarında hizmet almaktadır. Bu hizmete erişemeyenlerin sayısı ABD, Endonezya, Pakistan ve Almanya’nın toplam nüfuslarına yakın olarak hesaplanmıştır.

Ülkeler içinde elektriğe erişimde eşitsizlik olmasına rağmen, kırsal alanlardaki sağlık merkezlerinde elektriğe erişim düzeyi kentsel alanlara göre daha düşüktür. Bu eşitsizliklerin tespit edilmesi, en acil ihtiyaç duyulan yerlerin tespit edilmesi ve harekete geçilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Solar PV gibi merkezi olmayan sürdürülebilir enerji çözümleri daha ucuz ve daha temizdir ve merkezi şebekenin gelmesini beklemek zorunda değildir.

Güvenilir, temiz ve sürdürülebilir enerjiye yatırım

Güvenli elektrik için kolay bulunan çözümlerin halk sağlığı üzerinde büyük etkisi olduğu söyleniyor.

İklim değişikliğinin sağlık sistemi ve kurumları üzerindeki etkisi artarak devam ederken, bu koşullara dayanıklı sağlık tesisleri inşa etmenin önemi de vurgulanıyor.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Çevre, İklim Değişikliği ve Sağlık Direktörü Maria Neira, sağlık tesislerinde elektriğe erişimin yaşam ve ölüm için kritik olabileceğine dikkat çekti.

Neira, “Sağlık tesisleri için güvenilir, temiz ve sürdürülebilir enerjiye yatırım yapmak, yalnızca pandemiye hazırlık için değil, aynı zamanda evrensel sağlık kapsamına ulaşmak ve iklim direnci oluşturmak için de önemlidir.” kullanılan ifadeler.

AAA

İlginizi Çekebilir