BALKAN | “Makedonya Türkleri: 1912’den 1990’a Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayat” kitabı yayınlandı.

Kuzey Makedonyalı genç araştırmacı Sezgin Lutviy’in “1912’den 1990’a Kadar Makedon Türkleri: Eğitim, Kültür ve Sosyal Hayat” adlı kitabı Divan yayınevi tarafından yayınlandı.

TİMBALKAN

Divan Yayınları’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkler tarih boyunca fethettikleri her bölgeye adalet, merhamet, dayanışma ve medeniyet değerlerini beraberlerinde getirmişlerdir. Komşu halklarla evrensel insani değerler çerçevesinde bir kamusal yaşam inşa etti. Bu bağlamda Balkanlar’ın Osmanlı Devleti tarafından yönetildiği döneme bakıldığında barış, refah, huzur ve hoşgörü ortamının hüküm sürdüğü ve bundan sadece Müslümanların değil, gayrimüslim toplumların da yararlandığı görülmektedir. bu ortam Osmanlı döneminde her halk, millî kimliğini ve dini inançlarını ifade etmekte, yaşamakta ve sürdürmekte özgürdü.

Öte yandan Osmanlı’nın Balkanlar’dan ayrılmasından sonra Türklerin maruz kaldığı zulüm, katliam, baskı, sürgün ve daha birçok insan hakları ihlallerini anlatmaya sayfalarca kitap yetmez. Makedonya Türkleri de bu acı hikayede yer aldı. Balkan savaşları sonrasında kurulan yeni düzen ve rejimlerde Türkler sistemli bir şekilde asimilasyona, inkara, baskıya ve insan hakları ihlallerine maruz bırakılmıştır. Büyük mücadeleler sonucunda Türkler birçok alanda hak sahibi oldular. Rejimlerin sistemli baskı politikalarına rağmen Makedonya’daki Türklerin sayısı büyük ölçüde azalmasına rağmen Türkler milli ve manevi değerlerini korumayı başardılar.

Ayrıca Türkler, Yugoslavya’nın Nazilere karşı mücadelesine ciddi katkılarda bulunmuştur. Bu bağlamda, Türklerin Makedonya’nın asli ve temel unsuru olduğunu vurgulamamız gerekir. Bazı rejimler bu durumu unutmaya çalışsalar da Türkler yaşadıkları birçok idari sistemde hep yapıcı rol oynamışlar, toplum hayatına ve kamu düzenine olumlu katkılarda bulunmuşlardır.

Makedonya Türklerinin hafızası olan devlet kütüphaneleri, okul arşivleri, devlet istatistik daireleri, devlet arşivleri ile Birlik gazetesi ve Sesler dergisi arşivlerini detaylı bir şekilde inceleyerek bu değerli çalışmayı meydana getiren tarihçi-yazar, Türklerin son yüzyılda Makedonya’da geçirdikleri süreçleri birinci elden kaynaklarla anlatan Sezgin Lütviy’i tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

Kitabın yayınlanmasındaki desteklerinden dolayı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na (YTB) ve İnsani ve Toplumsal Gelişim Araştırmaları Destekleme Programı’na (BESKAP) da teşekkür ederiz.

Bu çalışmanın bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ışık tutmasını, bir asırlık süreçte Makedonya’daki Türk kültür, eğitim ve sosyal hayatına dikkat çekmesini temenni ediyoruz.”

İlginizi Çekebilir