CHP’li Kaboğlu: Afet yasası Meclis kapanmadan önce sunulacak

6 Şubat 2023’te ülke olarak yaşadığımız doğal afetin bölgesel tahribatın ve can kayıplarının etkileri devam ederken, Türkiye’nin afete hazırlık ve afet yönetimi konusunda ne kadar zayıf olduğuna dikkat çeken Kaboğlu, bunu yapamayabileceğini söyledi. musibet kanunu bundan dolayı yürürlüktedir.

Türkiye’de doğal afet mevzuatındaki yasal eksikliklerin giderilmesi amacıyla Anayasa Hukuku Araştırma Derneği (ANAYASA-DER), Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin ortak bir Afet Yönetim Kurulu oluşturulmuştur. (TMMOB) ve CHP Milletvekili İstanbul’da Türk Ceza Hukuku Derneği’ni (TCHD) kurduğunu, yasal çalışma çağrısıyla göreve başlayan İbrahim Kaboğlu, 2012 yılı başında gerçekleştirilen “Afet Yönetimi Kanun Teklifi”nin bu yönde olduğunu söyledi. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel koordinasyonunda TBMM kapanışı öncesi takdim edilecek.

TBMM Anayasa Komisyonu temsilcisi Kaboğlu, bu konuda çok çeşitli yasal düzenlemelerin varlığına rağmen, entegre afet yönetimini sağlayan tek bir (monografik) yasal düzenleme bulunmadığına dikkat çekerek, ağırlıklı olarak bilim adamlarından oluşan çalışma grubu, ayrıca katılımcı yöntemle afet hukukuna çeşitli açılardan katkıda bulunabilecek farklı disiplinlerden uzmanlar sağladı. Bu teklifle devletin önleme, koruma ve geliştirme yükümlülüğünün “güvenli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını” gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

7 fasıl ve 66 maddeden oluşan teklifin bölümlerinin başlıkları, “torba kanun”un anayasaya aykırı düzenlemesinin aksine tek bir konu (“kanun kanunu”) olarak inceleniyor:

– Birinci Bölüm: Afet Riskinin Azaltılması ve Nüfus Direnci için İnsan Hakları İlkeleri
– İkinci bölüm: Türkiye Büyük Millet Meclisi Afet Risk Değerlendirme Komisyonu
– Üçüncü bölüm: Türkiye Acil Durum Yönetimi
– Dördüncü Bölüm: Afete Dayanıklı Kentleşmenin Temel İlkeleri
– Beşinci Bölüm: Acil müdahale ve kurtarma ilkeleri
– Altıncı Bölüm: Afet Durumlarında Yargı Hizmetlerini Desteklemeye Yönelik Tedbirler
– Yedinci Bölüm: Uygulama ve Son Hükümler

İlginizi Çekebilir