Cumhurbaşkanlığına bağlı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı: Depremin ekonomik zararı 2 trilyon lira

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ekonomik zararının yaklaşık 2 trilyon lira olduğu tahmin ediliyor. Bu rakamın 2023 yılı için beklenen milli gelirin yüzde 9’una tekabül ettiği bildirildi.

En az 48.000 kişinin hayatını kaybettiği ve 10.000 kişinin de yaralandığı 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremlerinin yol açtığı ekonomik hasara ilişkin Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Değerlendirme Raporu, Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanı tarafından yayınlandı. .

Depremlerin ekonomik zararının 2 trilyon lira civarında olduğu hesaplanırken, raporda şunlar kaydedildi:

“Türkiye büyük, güçlü ve dinamik bir ülke. Küresel ekonomideki taşların taşındığı 2022 yılında bile yüzde 5,6 büyüme ile diğer ülkelerden olumlu yönde ayrılarak büyüme performansı en iyi olan ülkelerden biri olmayı başardı.

Yüzyılın felaketinin ülkemize maliyeti yaklaşık 2 trilyon Türk lirası (103,6 milyar dolar) ki bu da 2023 yılında beklenen milli gelirimizin yaklaşık yüzde 9’una tekabül ediyor ve yaklaşık 6 kat daha fazla maddi hasar ve kaybımız olduğunu gösteriyor. 1999 Marmara depreminden daha

Öte yandan, deprem bölgesinde yapılan acil destek ve giderlere ek olarak, çöp toplama faaliyetleri, sigorta ödemeleri, gelir kaybı ödemeleri, diğer tüm desteklere ek olarak milli gelirdeki azalma nedeniyle toplam 351,4 milyar TL zarar meydana geldi. . ve giderler.

Felaketin büyüklüğü veri toplamayı zorlaştırsa da, binalar, meskenler, işler, fabrikalar, makine ve teçhizata ilişkin bilgiler tam bir nüfus sayımı kalitesine yaklaştı. Olay yerinden alınan güncel verilere göre toplam maddi hasar 1.6 trilyon lirayı buldu.

Uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanan Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden Yapılanma Değerlendirme Raporu; Acil müdahale sürecinde alınan önlemler, hasarlar, makroekonomik ve sosyal etkiler, depremin toplam maliyeti ve risk azaltma önerilerini içermektedir.

Ayrıca Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığımız, diğer bakanlıklar ve resmi kurumlarla birlikte çalışarak tüm hasar, kayıp ve ihtiyaçları tespit eden bir deprem değerlendirme raporu hazırladık.”

İlginizi Çekebilir