Deprem Bölgesi İçin Yeni Yerleşim Yeri Yönetmeliği

Olağanüstü hal kapsamında deprem bölgelerinde yeni yerleşim birimleri oluşturulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kesin yerleşim alanlarını mevki bazında belirleyecek. Orman niteliğini yitiren parseller Hazine’ye tescil ettirilecek. Yerleşim alanındaki taşınmazların kamulaştırılmasına karar verilecek.

“Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapım Hakkında” (OHAL) Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararname, 8 Şubat tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ilan edilen olağanüstü hal çerçevesinde vilayetlerde yerleşim ve yapılaşma tedbirlerini tanımlıyor.

Kararnameye göre, doğal afetlerden etkilenen geçici ve kesin yeniden yerleşim alanları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen belirlenebilecek.

Orman Genel Müdürlüğü’ne tahsis edilen ve fiilen ormanla kaplı olmayan arazilerin niteliği değiştirilerek Hazine adına tescil edilecektir. Devlet arazileri, değiştirilen alanların en az iki katı olmak kaydıyla, orman teşkili için Orman Ana Müdürlüğüne tahsis edilir.

Deprem bölgesinde kontrol dışı bırakılan yerler de Hazine’ye kaydedilecek.

Geçici ve kesin yerleşim yerlerinde kiralanan mesire yerleri, orman parkları ve gayrimenkullere ilişkin kira sözleşmeleri ve maden ruhsatları re’sen iptal edilmiş sayılır.

Devir ve acele elden çıkarma kararı, kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar ile özel mülkiyetteki tüm taşınmazlar hakkında verilebilmektedir.

İlginizi Çekebilir