Deprem bölgesinde elektrik ve doğalgaz için güvenlik bedeli ve bağlantı ücreti alınmaz.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, elektrik piyasasında önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak algılandı. Afet ilan edilen illerde, olağanüstü hal süresince depremden etkilendiğini beyan eden elektrik ve doğalgaz tüketicilerinden güvenlik ücreti ve kesinti ücreti alınmayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en çok etkilenen bölgelere ilişkin bir dizi karar aldı.

Buna göre, deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen veya doğal afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini beyan eden tüketicilerden, perakende satış sözleşmesi akdetme başvuruları dikkate alındığında güvenlik bedeli ve bağlantı kesme ücreti alınmayacaktır. satış. olağanüstü hal boyunca elektrik arzının tüm bölgelerinde üretilir.

Olağanüstü hal süresince, tüm dağıtım bölgelerinde yapılacak doğal gaz abonelik başvurularında, belirtilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen konut müşterilerinden ve 1. sistemi kullanmak için ücretlendirilen tüketiciler.

KAHRAMANMARAŞ MERKEZDEKİ DEPREM MÜCBİR SEBEP KABUL EDİLMİŞTİ

Öte yandan EPDK, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremleri Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesi uyarınca geçici lisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul etti.

Bu kapsamda, olağanüstü hal süresince 6 Şubat’tan itibaren ülke genelinde uygulanacak değişiklik, vize ve uzatma başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamak üzere ruhsat ve sertifika alma koşulları sağlanan gerçek ve tüzel kişiler, 6 Şubat’tan sonra sona eriyor. Bu süreler olağanüstü hal süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.

Gaz dağıtım şirketleri ile olağanüstü hal ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren gaz dağıtım şirketlerinin bina içi tesisat ve haberleşme sertifikası almış gerçek ve tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde çalışabilecek. sahip oldukları sertifikanın tarih ve numarası ile personeline ait bilgileri bildirmek şartıyla kime bildirirler.

OHAL DÖNEMİNDE YENİ LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKTİR

EPDK ayrıca, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen iller için 6 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere lisanssız elektrik üretim uygulamalarına ilişkin bazı kararlar aldı. Buna göre, 6 Şubat’tan itibaren yürürlükte olan bağlantı anlaşmaları için ülke genelinde ilgili şebeke operatörleri tarafından temyiz mektupları düzenleniyor ve mevcut bağlantı anlaşmalarına olağanüstü hal süresi kadar ek süre tanınacak.

Bu kapsamda, belirlenen illerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi elektrik dağıtım şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri ile belirlenen illerdeki bölgesel kapasiteler için Türkiye Elektrik İletim A.Ş. acil durum. . Komisyonun alınan başvurular hakkındaki toplantıları olağanüstü hal sona erene kadar ertelenecek.

Öte yandan, bu illerde bulunan lisanssız elektrik üretim tesisleri, Olağanüstü Hal Döneminde Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasından muaf tutulacak.

İŞLETME ESNASINDA ARA ÇALIŞMA RAPORU VERME ZORUNLUĞU HARİÇ OLACAKTIR

Olağanüstü hal ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen illerde kurulması veya kısmen işletmeye alınması planlanan elektrik üretim tesisleri için elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler ile merkezi bu illerde bulunan elektrik üretim lisansı sahibi tüzel kişiler istisnadır. iller. olağanüstü hal süresince yapılan çalışmalara ilişkin rapor sunma zorunluluğundan.

AFET BÖLGESİNDEKİ LPG LİSANS VERENLERİNİN BAZI ACİL YÜKÜMLÜLÜKLERİ ERTELENDİ

EPDK’nın bir diğer kararına göre, 6 Şubat’tan itibaren olağanüstü hal süresince, belirtilen illerde üretim lisansı sahibi ve elektrik üretim tesisi işleten tüzel kişiler ile şirketlerinin merkezinin bulunduğu üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin sahip oldukları teminat tutarları, bu iller Bedel Tespiti ve Gerçekleşmesine İlişkin Usul ve Esaslar gereğince ödenmesi gereken teminat tutarına ulaşılmaması halinde Usul ve Esaslar’ın 8 inci maddesinin beşinci fıkrası uygulanmaz. .

Bu illerde serbest tüketicilerle üretim veya tedarik yapma yetkisi bulunan tüzel kişilerin tüketim miktarlarına tekabül eden dengesizlik tutarları, ilgili hesaplama dönemleri için piyasa takas fiyatı üzerinden değerlenecektir.

Yine 5307 sayılı LPG Piyasası Kanunu ile Elektrik Piyasası Kanunu ve Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında bu illerde LPG piyasasında faaliyet gösteren tüm lisans sahiplerinin geçici yükümlülükleri 6 Şubat’ta olağanüstü halin sona ermesine kadar ertelendi. .

İlginizi Çekebilir