Deprem ve Yeni Türkiye AKP

AK Parti; Cumhuriyetin kurulmasıyla başlayan hükümet öncesi dönem “eski” diyerek seçmenine kendileri için yeni bir dönemin başladığını vurgulamaya çalıştı.zencigösterecekti. Depremin en önemli sonucu AKP“yeni” nedir

AKP Türkiye’yi 21 yıldır yönetiyor. 2018 yılında yapılan yerel seçimler dışında girdiği her yarışı açık farkla kazandı. Başta fark edilmedi ama iktidara gelmesi başlı başına cumhuriyet tarihimizde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

AKP’nin “Yeni Türkiye” söylemi, partinin siyasi sözlüğünde demokratik, katılımcı ve eşitlikçi bir yönetim modeli anlamına gelmiyordu. “Yeni”; kavramsal olarak bu, AKP’nin temsil ettiği kitlelerin ülke yönetiminin her kademesinde doğrudan veya dolaylı olarak hakimiyetini sağlamaktı.

Geçmişte kamu ve özel bankaların neredeyse tüm kaynaklarını kullanan ve büyük sermayenin kapattığı bu alandan yararlanamayan Anadolu Başkenti’nin büyük bir bölümünü AKP yönetimi başarıyla organize etti.Serbest Girişimciler ve Sanayiciler Derneğiadı altında oluşturulmuşMsenSIAD“, aslında tabanına”Özel” HAYIR “Müslüman Girişimciler ve Sanayiciler Derneğikişiliğini çağırdı. Bu girişimin fikrinin babası, SEP’in şu anki başkanıydı.

Cemaat teşkilatının “yeni” ticari modelinden yararlanan mezhepler, devlet desteğiyle SEP’in yetkisi altında bir holding haline geldiler. Girişimciler Derneği adıyla başlatılan örgüt, Türkiye’nin iç siyasetini de doğrudan etkiledi.

55 bin şirketi temsil ettiği bilinen FETÖ’cü TUSCON, imana bürünmüş ekonomi devlerine örnekti. Sürecin KOBİ koalisyonları dönemine ve ardından RP dönemine kadar gittiği de söylenebilir.

AK Parti; Cumhuriyetin kurulmasından önceki, saltanatından önceki dönemi “eski” olarak nitelendirerek, yeni bir dönemin kendileri için başladığını seçmenine vurgulamaya çalıştı. “Yeni” ile kastedilen; Hiç şüphe yok ki bu, “Sıra sizde” mesajının şifreli halidir.

Yakalanan hükümet ve destek yüklenicileri tarafından finanse edilen medya aracılığıyla halka sunulan sanal gerçeklik, bu partinin potansiyel seçmenlerini toplamasına yardımcı oldu.

Kamu otoritesinin iletişimde kullanılması, hükümetin başarısızlıklarını maskelerken, aynı zamanda kamusal eleştiriyi de sınırlar. Böylece Pamukovo demiryolu faciasıyla başlayan kriz yönetiminin eksiklikleri çözüm odaklı bir ruhla tartışılamadı.

ilk andan itibaren uluslararası dayanışman en gDünyanın diğer ucundaki komşularımızın ve yardım gruplarının koordinasyonu, özellikle örnek teşkil eden AFAD yönetiminin yetersizliğine bırakılamazdı. Tecrübesiz ve şüpheci yöneticiler ve otoriter yönetimlerde parti komiserliği yapanlar sen kimsin diye çıkıpşimdi babamHalkın söz sahibi olduğu bir modelin başarılı olamayacağı açıktı.

Bu süreçte yeni bir girişimci türü ortaya çıkmış ve gelişmiştir. AKP, bu yapının mali gücü nedeniyle özellikle Orta ve Doğu Anadolu’da siyasi destek gördü. Kural tanımayan ve spekülasyonla kolay kazanç elde eden bu kesim, ne yazık ki son depremde çok sayıda can kaybına neden olan binaların müteahhitlerini barındırıyor. Ekonomiyi mahveden bir model; ülkenin doğal kaynaklarını yok eden binlerce insan betonların altına gömüldü.

Son deprem öncesi yakın geçmişin hatalarından ders almak yerine, “eski” diye hor görülen köklü kuruluşlar devre dışı bırakıldı. Kurumsal hafızaları silindi. Yeniden yapılanma personel sıkıntısı ile gerçekleştirildi. Mesela Kızılay farklılaştırılarak mezhepler platformu haline getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri her şeyden önce belediyelerin elindeki imkanları kullanmayı reddetmiştir. Tek kontrol merkezi modeline göre oluşturulan AFAD, bu felaketin yol açtığı tahribatı engelleyemedi.

Kısa sürede sahadaki boşluğu dolduran sivil inisiyatifler, devlet güçlerinin baskısını engellemeye çalıştı. Bu da yetmeyince “Yüzyılın Felaketi” adıyla anılan beceriksizliği gizleme senaryosu uygulandı.

gelecekte istanbulDoğal afetler karşısında 11 ilimizde büyük yıkıma ve can kayıplarına neden olan ve olasılığı giderek artan bu depremden şüphesiz alınacak dersler vardır. deprem akpYetersizliğin ötesindesen propagandasınBunlardan biri daha çöktü diyebiliriz.

Ancak çözüm, bilimin ve aklın ışığında dijital teknolojiler yardımıyla insanların olası yıkımını ve ölümünü simüle edecek bir modelin uygulanmasıyla başlayabilir.

Önceliğin insan hayatına verildiği, binaların toprak kazılmadan yıkılması ve önceden tasarlanmış yerlerde kalıcı konutlar pekala bulunabilir.

En başından beri uluslararası dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyen komşularımız ve dünyanın öbür ucundaki yardım gruplarının koordinasyonu AFAD’ın yetersiz yönetimine bırakılamazdı. Otoriter yönetimlerin parti komiserleri gibi tecrübesiz ve şaibeli yöneticilerin ve atanmışların muhalefete “siz kimsiniz” diyerek söz sahibi olduğu bir modelin başarılı olamayacağı açıktı.

Doğal afet karşısında 11 ilde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan, önümüzdeki dönemde İstanbul’u da vurma olasılığı bulunan bu depremden şüphesiz dersler çıkarılabilir.

AKP’nin yetersizliği bir yana, depremin AKP’nin 21 yıllık iktidar döneminde kullandığı propaganda söylemlerinden birini de yerle bir ettiğini söyleyebiliriz.

Hayranlar her başarısızlıktan sonra ne diyor; Başta Yunanistan, Ermenistan ve İsrail olmak üzere kurtarma ekiplerinin insancıl ve özenli çalışmaları olan “dış güçler” kavramı kamuoyunda hak ettiği ilgiyi gördü.

Yardım programının özellikle Hollanda’da yayınlanması sırasında gösterilen dayanışma, “halkların kardeşliği” tezini bir kez daha doğruladı.

Depremin en önemli sonucu AKP’nin gerilemesinin somut örneklerinin ortaya çıkması oldu. Her gün bir sonraki seçimi kaybedeceklerinin farkında olduklarını gösteren olaylara tanık oluyoruz.

İlginizi Çekebilir