Devlet mi değişiyor, memurlar mı?

AKP iktidarı seçimleri kazanırsa Türkiye’de bırakacağı enkazlardan biri vasıfsız, sadık ve propagandacı söylemler kullanan memurlar olacaktır. Bu memur AKP için ne ifade ediyor? Emre Kalık tarafından yazıldı.

Kamu personeli, özet olarak, ülkelerin benimsediği kamu yönetimi anlayışına ve toplumsal ihtiyaçlara göre yapılanmış bir hiyerarşi içinde belirli bir işe atanan, yasalara tabi ve ücret karşılığı çalışan kişi olarak tanımlanabilir. İlk cümleden başlayarak memurlar hakkında okuyacağınız yazıda bakacağımız başlıklar şu şekilde:

  • Ülkeler tarafından uygulanan hükümet anlayışı
  • Kamu ihtiyaçlarına uygunluk
  • Yapılandırılmış Hiyerarşi
  • özel iş tanımı
  • yasaya itaat
  • Aylık çalışır

Belli başlı alt başlıklar olmakla birlikte, kamu görevlilerini kabaca yukarıdaki altı başlık altında toplayabiliriz. Şimdi bazı verilerle bu yazıda söz konusu popülasyonu görmek uygun olacaktır. Veriler Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi’nin resmi internet sitesi[1] dan alınan.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri: 3 388 477

YÖK, Üniversiteler ve İleri Teknoloji Enstitüleri: 311.725

Özel bütçeli diğer idareler: 96 741

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar: 5723

Sosyal güvenlik kurumları: 43 095

Döner sermaye ve teminat fonları: 243 689

Diğer kamu idareleri: 6.567

233 sayılı KHK kapsamındaki KİT’ler (bağlı ortaklıklar dahil): 94 556

Özelleştirme programına katılan kuruluşlar: 255

Özel yasalara sahip kuruluşlar: 39 429

İl Özel İdareleri: 10 960

Belediyeler ve şubeleri ile yerel yönetim birlikleri: 194 924

BİT (belediye iktisadi işletmeleri): 574 763

GENEL TOPLAM: 5.0100.904

Görüldüğü üzere Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi’nin Aralık 2022’de yayınladığı son rapora göre kamuda istihdam edilen olarak nitelendirilebilecek nüfusumuz 5.010.904 kişidir. 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 28. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde yerli ve yabancı toplam seçmen sayısı 64.191.285 oldu.

Rakamlardan da görüleceği üzere seçmenimizin yaklaşık %8’i memurdur. Peki memur ne demek? Bunu kabaca şöyle özetleyebiliriz: Asgari ücretin üzerinde maaş, iş güvencesi, yıllık izin, izin günleri, tüm resmi ve dini bayramlarda tatil, geçiş ve atanma hakkı, kariyer imkanları bunların başında gelir. istihbarat. Çoğunlukla “Bu, her gün kendinize kanıtlamanız gereken bir şey değil.‘, söyleyebiliriz.

Gerçek şu ki, SEP hükümeti tarafından modası geçmiş olan memur rejimi değiştirilinceye kadar, siyasallaşan, kendi kendini yetiştirmiş, siyasi gündemli memurlar var olmaya devam edecek.

Yukarıda bahsettiğimiz sıradanlık, önce okurun zihninde doğar. faydalar dünyası doğal olarak alınmalıdır. Öte yandan, memur ne demektir? Enflasyonun ezdiği maaş, normal alanlarda 10.000 TL’ye varan kiralar, ihraç edilme riski, hafta sonları zorunlu siyasi olaylar, belli kesimlere kariyer fırsatı sunan, memurunu… memurlarını yönetemeyen bir yönetici.

Seçmenlerin %8’ini temsil eden devlet adamları 5 milyonluk bir nüfusta bir bütün olarak siyasete katıldığında bunun yaratabileceği etki oldukça çarpıcıdır. Memurların bu anlamda güçlerinin farkında oldukları varsayılabilir.

YENİ TÜRKİYE’DE ÇALIŞANLAR NEREDE?

Türkiye’nin merkezinde bedevi çadırı gibi kurulmuş ve çözüm bekleyen bir sorun olan personel rejimi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı döneminde büyük bir dikkat ve titizlikle ele alınmalıdır. Çünkü AKP döneminde eğitimli, kendi kendini yetiştirmiş, kişiliğini, haysiyetini, şerefini sadakatiyle tamamlayanların nasihatten başka zenginlikleri yoktur. horlamaölçülebilir beceriksizlikleriyle”itibarTaviz vermeyen bir devlet personel rejiminin gerçeği gün gibi ortadadır. 21 yıldır AKP iktidarının birçok geleneği yok eden, köklü bir maceracılığa sahip Türk devlet yönetiminde yarattığı bürokratik erozyon artık durdurulmalıdır.

Geleneksel kurumlarımızın nasıl işlevsizleştiğine ve zarar gördüğüne dair yüzbinlerce cümlenin kurulması gerekiyor. Geçmişte siyasi mekanizma, memurları talimat vererek bazı işler yapmaya zorladı. Ancak son zamanlarda kamusal alandaki (adli, idari ve yürütme) durum ilginç bir hal aldı. Hangi kurumdan bakarsak bakalım, kamusal alanda SEP’in politikalarını sürdürmeyi görev bilen binlerce memur olduğunu gözlemledik diyebiliriz.

Bu durum üst bürokratik kademede şiddetle hissedilirken, alt kademedeki memurların da karşılaştığı bir durumdur. Bu, AKP’nin siyasi acizliğini devlet mekanizmasıyla eş tutan, AKP çaresiz kalırsa devletin de çaresiz kalacağına, Türkiye’ye bir şey sunamayacağına inanan bir anlayıştır.

Elbette bunlar herkes için zorunlu olan hükümler değildir. Cumhuriyete, Anayasaya, yasalara, devlete ve millete bağlı ahlaklı işçilerimizin çoğunluk olduğuna inanıyoruz. Ancak şu da bir gerçektir ki, SEP hükümeti tarafından modası geçmiş olan kamu personeli rejimi değiştirilinceye kadar, siyasallaşan, kendi kendini yetiştirmiş, siyasi gündemli kamu görevlileri var olmaya devam edecektir.

Siyasal İktidar PropagandasıYeni Türkiyesöylem birçok alanda olduğu gibi kamu kadrolarının rejimini de olumsuz etkiledi.

Nasıl?

Cevabını bildiğimiz sorular bize yardımcı olabilir.

Denetimi hemen her alanda sınırlayan ve sınırlı denetimini tam denetim altında yürüten muhteşem kamu yönetimi bürokratları, yeni türkiyeHangi toplumsal ihtiyaca hizmet ediyor?

Emek harcandı, para harcandı, zaman harcandı, devlet personeli yetiştirildi. vasıfsız sahada kullanmak yeni türkiye Bu? Ya da AKP’nin son zamanlarda keşfettiği ve üzerine kafa yorduğu “ağır cümleler”.Türk yaşıBu başlangıç ​​olabilir mi?

Yukarıdan gelen kamu personelinin somut bir başarısı yoktur, bir yakını tarafından atanabilirler. yetenekli alan kullanımı, kamubeton işleriHangi anlamı yansıtıyor? Burada yeni türkiye Bu?

Her teklif içinCumhurbaşkanımızın talimatıyla Sn.“atandı, dedi bürokrat; Cumhurbaşkanı’nın talimatı olmasa haklarında tam olarak ne yapacaklarını bilmediğimiz bu kişilerin inisiyatif almaları utandırılmakta, yasaklanmakta ya da yasaklanmaktadır. ihanet baba-oğul, abi-kardeş-teyze ile toplum içinde sayılan kişileri işe aldıyapılandırılmış hiyerarşinerede? Bu “Türk yaşıV yeni türkiye Bu?

Yukarıdan gelen kamu personelinin somut bir başarısı yoktur, bir yakını tarafından atanabilirler. yetenekli alan kullanımı, kamubeton işleriBu “” nin anlamını ne yansıtıyor? Burada yeni türkiye Bu?

Kamu hizmeti kurumlarında geçici işçi alımına kadar üst düzeyde siyasi müdahalenin adı, yeni türkiye Bu?

Üniversite mezunları, sınavda başarılı olan gençler, tavsiye edilmediği için atanamayanlar bir diğerTürkiye’yi temsil edecek yeni Türkiye bu mu?

Yetenek ve liyakatiyle başarı umudunu yitirenler, yeni türkiyeOnlar nerede yaşıyor? Alt kat komşunuz, komşu arkadaşınız veya yanınızdan kaşlarını çatmış, boynu burkulmuş, ağarmış, cebine bir bardak çay bile koyamayan o pasaklı sakallı çocuk… işte bu kadar. “Türk yaşı“dan” ve yeni türkiyeBu çocuk nerede?

herhangi bir isimde bir diğer Çünkü durum (Varlık âlemi) denen varlığa layık görülmeyen, adı anılmayan insanlarla, her kapıdan çaresizlik içinde dönen hünerli kitlelerle uykunuz kaçtı mı?

Devlete kalifiye eleman sağlayan finans okulları, teftişler, teftişler, Devlet Planlama Komisyonu’nun altyapısı… Bunu gerçekten düşünüyor muyuz?

Kendisi dışındaki her kişi ve grubu kendine düşman eden ve bunu propaganda yöntemiyle kamuoyuna sunan bir AKP iktidarı. yeni türkiye İddia tam olarak nedir?

Bir diğer Hükümete katılmayı önceden kabul eden ve hem devlet içinde hem de devlet dışında küskün olan bu insan kaynağını düşündünüz mü?

Egemenlik jeopolitik bir meseledir. Aynı şekilde siyasal İslamcı egemen yönetimin de bu jeopolitik içinde yer alan Türkiye’nin devlet yönetimi konusunda söyleyecekleri yeni bir şey yok. yeniden aç Herhangi bir şikayet olmadığı açıktır.

orhan kemal Müfettişler Müfettişi kitabında birCarter FıstıkKarakteri var. MüfettişAdını o kadar abartır ki, validen memura kadar çevredeki herkes tedirgin olmaya başlar. Bir gün gerçek ortaya çıkar, ne müfettiş müfettiş değildir, ne de raporlar gerçektir. Bar çöker, maskeler düşer. Gerisini kitaba ilgi duyanlara bırakalım.

Şimdi sorulacak soru: Müfettişİsmin aklıma geldiğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorum, ama MüfettişÖvgüleriyle beni öven ve O’na kendisinde olmayan nitelikler ve nitelikler yakıştıran O’dur. Carter Fıstık kim olabilir

Devlet personeli durumunda; Yetkililerin kanatları altına girmeyi kabul etmediği için zekası, yeteneği ve anlayışı küçümsenen, sadakati liyakatiyle sınanan, beceriksiz de olsa benim adamım diyen anlayış, günümüzün yönetici anlayışıdır. anlayış. . Yukarıdaki kamu yönetimi yaklaşımı, kamuoyunun da bildiği üzere hemen hemen tüm kurumlarımız için geçerlidir. Bu sadece bugün için değil, gelecek için de geçerli. ulusal güvenliğimiz için açık bir risk faktörüdür.

Türkiye, gidenlerin kalanlara harabeler bıraktığı bir ülke olarak kaderini ya da öğrenilmiş çaresizliğini aşacaktır. Türkiye bizim derdimiz değil.

14 Mayıs’ı bekleyen milyonlarca memur ve memur adına, bu toprakların yetişmiş insan kaynağının bu kadar kolay heba olmasına dur(!) demek için…

Gitmiyoruz, buradayız.

Egemenlik jeopolitik bir meseledir. Aynı şekilde siyasal İslamcı egemen yönetimin de bu jeopolitik içinde yer alan Türkiye’nin devlet yönetimi konusunda söyleyecekleri yeni bir şey yok. yeniden aç Herhangi bir şikayet olmadığı açıktır.

Son olarak herkesin bildiği ama uygulanmamış tek kelimelik bir çözüm ilkesini haykırıyoruz:

FİYAT.

FİYAT.

FİYAT.

[1] Erişim tarihi: 04/12/2023.

İlginizi Çekebilir