EPDK’nın depreme ilişkin “mücbir sebep” kararları

Elektrik piyasasında önlisans veya üretim lisansı sahibi kuruluşlar ile doğal gaz lisans ve sertifikası sahibi kişi ve kuruluşların belirli süreli yükümlülükleri açısından Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin “mücbir sebep” sayılmasına karar verildi. pazar.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 35. maddesi uyarınca önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat’tan itibaren ülke genelinde geçerli olacak olağanüstü hal (OHAL), önlisans dönemleri ile üretim lisansı kapsamındaki inşaat öncesi ve yapım süresi veya Yönetmeliğin geçici 15’inci maddesi kapsamında sorumluluk erteleme süreleri hariç, depolamalı elektrik üretimine yönelik tesislere ilişkin başvurular, önlisans veya lisans başvuruları çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin doldurulmasına ilişkin son tarihler ve tadil başvuruları, tadil işlemleri çerçevesinde belirlenen yükümlülüklere ilişkin son tarihler Geçici lisansa veya üretim lisansına, belirlenen yükümlülük süreleri tarihinden itibaren geçerli olacak ve ilgili ana hizmet ofisi bu konuda yetkili olacaktır. yayımlanacak.

Ayrıca, olağanüstü hal ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen illerde kurulması veya kısmen işletmeye alınması planlanan elektrik üretim tesislerine ilişkin üretim lisansı sahibi kuruluşlar ile üretim lisansı sahibi kuruluşlar, merkezleri, bu iller Yönetmeliğin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yapılan çalışmalara ilişkin rapor verme yükümlülüğünden muaf tutulurlar.Olağanüstü hal süresince serbest bırakılırlar.

Öte yandan, Doğal Gaz Piyasası Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 46. maddesi ve 24/24/ maddesi uyarınca, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler, ruhsat ve belge sahibi gerçek ve tüzel kişilerin geçici yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul edildi. Gaz piyasasının sertifikasına ilişkin Doğal Düzenlemelerin B.

Bu kapsamda, olağanüstü hal süresince 6 Şubat’tan itibaren ülke genelinde uygulanacak değişiklik, vize ve uzatma başvuruları kapsamında gerekli bilgi ve belgeleri tamamlamak üzere ruhsat ve sertifika alma koşulları sağlanan gerçek ve tüzel kişiler, 6 Şubat’tan sonra sona eriyor. Bu süreler olağanüstü hal süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır.

Gaz dağıtım şirketleri ile olağanüstü hal ilan edilen veya afet bölgesi ilan edilen illerde faaliyet gösteren gaz dağıtım şirketlerinin bina içi tesisat ve haberleşme sertifikası almış gerçek ve tüzel kişiler, dağıtım bölgelerinde çalışabilecek. sahip oldukları sertifikanın tarih ve numarası ile personeline ait bilgileri bildirmek şartıyla kime bildirirler.

Sertifikası ve vizesi 6 Şubat’tan sonra sona eren veya vizesi sona eren İç Tesisat ve Mühendislik Sertifikası sahiplerinin, ilgili mevzuattaki gereklilikleri yerine getirmeye devam etmeleri kaydıyla herhangi bir işleme gerek olmaksızın sertifikaları olağanüstü hal süresince geçerli sayılacaktır.

Olağanüstü hal ilan edilmiş veya afet bölgesi ilan edilmiş illerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, mekanik cihazlar kategorisinde Yapım ve Bakım Belgesi sahibi gerçek ve tüzel kişiler faaliyet göstermek kaydıyla, dağıtım bölgelerindeki dahili tesisatlara ilişkin faaliyetlerde bulunabilirler. . sahip oldukları sertifikanın tarih ve numarası ile personele ilişkin bilgileri vermek şartıyla kime bildirdiklerini bildirirler.

İlginizi Çekebilir