GSM şirketleri, depremzedelerin vergiden muaf tuttukları borçlarını mahsup edebilecek.

Elektronik haberleşme hizmetleri ve su tesisatlarının denetimine ilişkin tedbirleri içeren 140 sayılı Olağanüstü Hal Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Elektronik haberleşme hizmeti veren şirketler, depremzedelerin borçlarını silmeleri ve olağanüstü hal süresince oluşan borçlarından vazgeçmeleri halinde bu tutarları vergiden düşebilecek.

Karara göre, olağanüstü hal döneminde depreme uğradığını belgeleyen kişilerden yeni bağlantılarından ilk tesise ait özel haberleşme vergisi alınmayacak.

OHAL illerinde mobil aboneliklerden 3 ay süreyle radyo lisans ve kullanım ücreti alınmayacaktır.

İşletmeciler, depremzedelere verdikleri hizmet karşılığında düzenledikleri faturalardan vazgeçmeleri halinde, reddedilen fatura tutarlarını 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci maddesi kapsamında gider gösterebilecek.

Olağanüstü hal süresince, depremden etkilendiğini beyan eden aboneler için sıfır fiyattan düzenlenen hizmet faturalarında VTT’nin 267. maddesinde öngörülen emsal ücret “sıfır” olarak kabul edilecektir. Alacaklar hesaplanırken itibari değeri sıfır olan hizmetler esas alınan matraha dahil edilmeyecektir.

VUK’da eşdeğer değer, “gerçek değeri olmayan veya tam olarak bilinemeyen veya belirlenemeyen bir malın değerleme gününde satılsaydı emsaline göre sahip olacağı değer” olarak tanımlanmaktadır.

BAŞKA BELGE İSTENMEZ

Olağanüstü hal süresince işletmeciler tarafından kurulacak acil haberleşme altyapıları için kullanım ve geçiş hakkı ücreti alınmayacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücretsiz olarak yer seçim sertifikası verir. Bu, mülki amir tarafından sağlanması gereken belge dışında herhangi bir belge gerektirmeyecektir.

Bölgede elektrik şebekesi varsa, elektronik haberleşme cihazları ve altyapısına ilişkin elektrik ihtiyacı ek belge gerektirmeden anında karşılanacak. Abonelik bilgi ve belgeleri olağanüstü hal ilan edildikten sonra 2 ay içinde hazır olacaktır.

VGAL alanında yapımı devam eden HES’lerin inşaat faaliyetlerine devam edememesi durumunda, DSİ tarafından ödenmesi zorunlu olan hidrolik yapıların etüt bedeli alınmayacaktır.

İlginizi Çekebilir