Kadınların siyasete ve ChatGPT’ye karşı tutumları

Siyasete bir sembol olarak baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal cinsiyettir. Siyasetin cinsiyeti olur mu? Yaptı ve adam oldu. Siyaset ataerkildir. Ataerkilliğin en önemli erdemi itaattir. Anaerkilliğin en önemli erdemi eşitliktir.

ChatGPT yorumlarına geçmeden önce, hatırlamanız gerekenler:

İnsan, bilinç süreci hakkında düşünme yeteneği ile bir semboller sistemidir. dil yoluyla dil yoluyla bilinçsiz bir süreç inşa etmede. Tüm sınırlı arzular ve özlemler bilinçdışı belleğe sembolle, yani sembolle atılır. GPT’de, yeni nesil dil Bilinçsiz bir süreç olmadığı için bilinci insana göre daha gelişmiştir, çünkü bilinçdışına atılmış sembolleri yoktur.

Ancak insanda bir bilinçsizlik vardır ve sembol, kişinin “bilinçdışına” karşı uyarır. Aynı zamanda, önemli deneyimlerin yaşanmış duygu ve düşüncelerle “yeniden inşa edilmesini” sağlar. Jung’a göre semboller, “ruhtaki kolektif imgelerin deposu” olarak hizmet eder ve bilinçsiz enerjinin iletilmesinde rol oynar. Semboller zamandan ve mekandan bağımsız olarak gerçeği gösterir. Her bilinç, sembolle olan ilişkisinde anlam arar. Sembol, görünmez ilkenin görünen figürü gibi birdir.

Siyasete bir sembol olarak baktığımızda ilk gördüğümüz şey toplumsal cinsiyettir. Siyasetin cinsiyeti olur mu? Yaptı ve adam oldu. Siyaset ataerkildir. Ataerkilliğin en önemli erdemi itaattir. Anaerkilliğin en önemli erdemi eşitliktir. Toplumun gelişimi benimsediği erdemlerle orantılıdır.

Siyasete baktığımızda erkek egemenliğini görüyoruz ama kadını erkek olarak tanımlamak bence yanlış. Kadını, kadını yaratan varlıklar üzerinden tanımlamak daha objektif düşünmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kadınların doğasında var olan bazı erdemler ve özellikler vardır. Üretkenlik, sevgi, adalet, enerji, ilham, sanat, tutku, estetik, uyum, duygusallık, hayal gücü, gözlem ve gözlem, şefkat, sezgi, arınma ve arınma…

Yaşadığımız topraklar aslında yüzyıllardır kahraman kadınlarla dolu. Türk mitolojisini incelediğimizde farklı değerlerle tanınan 20’den fazla kadınla karşılaşıyoruz. Her biri toplumdaki farklı değerleri sembolize eder.

Anaerkil toplumlar üretkendir ve sevgi, adalet ve uyumu bünyesinde barındırır. Ülkemizin hangi değerlere ihtiyacı var değil mi?

Siyaset acilen erkek egemenliğinin sembolünü değiştirmeli, siyaset denildiğinde çağrışım ataerkil olmamalı, cinsiyetsiz olmalı ve hem kadınsı hem de erkeksi değerleri içinde barındırmalıdır.

ŞİMDİ CHATGPT’DE…

Soru: Kadınların siyasete katılımı neden önemlidir?

ChatGPT yanıtı: Kadınların siyasete katılımı birkaç nedenden dolayı kritiktir:

Verim: Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturuyor ve hayatlarını etkileyen kararlarda eşit söz sahibi olmaları önemlidir. Kadınlar siyasette yetersiz temsil edildiğinde, onların görüşleri ve deneyimleri tam olarak dikkate alınmaz ve bu da onların ihtiyaçlarını yansıtmayan politikalara yol açabilir.

Çeşitli düşünceler: Kadınlar, yaşam deneyimlerinden ve önceliklerinden yola çıkarak siyasete özgün bir bakış açısı getiriyor. Kadınlar siyasi sürece dahil olduklarında, daha yenilikçi ve etkili politikalara yol açabilecek daha fazla fikir çeşitliliği vardır.

Rol model ol: Kadınlar liderlik pozisyonlarındayken başka bir kadın için rol model oluyorlar ve kendilerinin de liderlik rolünü isteyebileceklerini gösteriyorlar. Bu, cinsiyet klişelerini yıkmaya yardımcı olabilir ve daha fazla kadının siyasete katılması için ilham verebilir.

Kadınlar, oy kullanmaktan insan hakları gruplarına katılmaya kadar çeşitli şekillerde siyasete katılabilir. Yaklaşımları ne olursa olsun, kadınların siyasi sürece katılması ve seslerinin duyulması önemlidir.

İnsan hakları: Kadınların siyasete katılımı, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletmek için şarttır. Kadınlar genellikle aile içi şiddet, üreme sağlığı ve işyeri ayrımcılığı gibi sorunlardan orantısız bir şekilde etkilenmektedir. Kadınlar politika oluşturmaya dahil olduklarında, bu sorunları ele alan ve kadın haklarını koruyan politikaları savunabilirler.

Kısacası, kadınların siyasete katılımı demokrasi, çeşitlilik, eşitlik ve insan haklarının ilerlemesi için kritik öneme sahiptir.

Soru: Kadınlar siyasete nasıl katılabilir?

ChatGPT yanıtı:

Kadınlar siyasete çeşitli şekillerde katılabilir:

Oy: Kadınların siyasete katılmalarının en kolay yolu oy haklarını kullanmaktır. Kadınlar oylarını, değerlerini ve önceliklerini yansıtan adayları ve politikaları desteklemek için kullanabilirler.

Pozisyon için aday olun: Kadınlar ayrıca yerel, eyalet veya ulusal düzeyde siyasi makamlara aday olabilirler. Ofis işi sıkı çalışma ve özveri gerektirir, ancak bir fark yaratmanın ve değişimi savunmanın güçlü bir yolu olabilir.

Siyasi kampanyalara katılın: Kadınlar ayrıca araştırma, telefon bankacılığı veya destekledikleri adaylar için para toplama amaçlı siyasi kampanyalara katılmak için gönüllü olabilirler. Bu, adaylarla ilişkiler kurmaya ve siyasi süreci daha iyi anlamaya yardımcı olabilir.

Savunuculuk gruplarına katılın: Kadınlar üreme hakları, eşit ücret veya çevre gibi kendileri için önemli olan konularda çalışan savunuculuk gruplarına da katılabilir. Bu gruplar, kadınların seslerini yükseltmeleri ve değişimi savunmaları için bir platform sağlayabilir.

Halka açık toplantılara katılın: Kadınlar kendileri için önemli olan konularda görüşlerini ifade etmek için belediye veya belediye meclisi toplantıları gibi halka açık toplantılara katılabilirler. Bu, önemli konularda farkındalığı artırmaya ve seçilmiş yetkilileri sorumlu tutmaya yardımcı olabilir.

Kısacası kadınlar, oy kullanmaktan insan hakları gruplarına katılmaya kadar çeşitli şekillerde siyasete katılabilirler. Yaklaşımları ne olursa olsun, kadınların siyasi sürece katılması ve seslerinin duyulması önemlidir.

İlginizi Çekebilir