Kim bu Vatan Partisi ve İşçi Partisi seçmenleri ve ne istiyorlar?

Memleket ve İnce partilerinin 14 Mayıs seçimlerinin kaderini belirleyeceği söylenebilir. İLAÇÖte yandan Türkiye’nin bu seçimleri belki de seçmenin desteği ve Emek ve Hür İttifakı’na katılmasıyla geçeceği öngörülebilir.

14 Mayıs seçimlerinde listelerde yarışacak milletvekili adayları belirlendi. Bundan sonra seçim sürecinde seçim öncesi hareketlilik yoğunlaşacak ve ardından seçmen sandık başına gidecek. Açıklanan listelerde özellikle seçim ittifaklarının doğası gereği sürprizler yaşanırken, şu ana kadarki asıl sürpriz Ülke Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı açıklanan Muharrem İnce ve seçmenin partisine verdiği destek oldu. , sanat ve fikir dünyasının tanınmış isimlerinin Türkiye İşçi Partisi tarafından tanıtılması, partiye olan ilgi ve kamuoyu yoklamalarına yansıması, seçmen desteği.

Bir cumhurbaşkanı adayı olarak sağlam araştırmalara yansıyan sonuçlar göz önüne alındığında, İnce’nin cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura götürme ve partisinin barajı geçme potansiyeli olduğu görülüyor. TİP ise Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bir bileşeni olarak mecliste grup oluşturma potansiyelini ve kendi listesiyle yarışacağı seçim bölgelerini hayata geçirebilecek potansiyele sahip.

Seçime bir aydan fazla kalmış olması, aday ve partilere seçmen desteğinin değişebileceğini düşündürürken, bu iki partinin ve İnce’nin 14 Mayıs’ta büyük sürpriz olma ihtimalini de hiçbir koşulda göz ardı etmemek gerekiyor. .

GENÇLİK PARTİ’GÜN MİLLİ PARTİ’NE SEÇİNERKEKArama

İnce ve partisinin flaş ve aday, TİP’in yıldız parti olarak ortaya çıkması, Türkiye seçim tarihi ve 14 Mayıs sosyolojisinin bazı açılardan tekerrür edip etmeyeceğini düşündürüyor. Memleket’e olan sınırlı seçmen desteği ve İnce’ye verilen sınırlı destek, 14 Mayıs olayının Genç Parti’nin 3 Kasım 2002 seçimlerindeki refleksine benzer bir refleks uyandırıp uyandırmayacağını merak etmemize neden oluyor.

TİP’in gönderdiği destek nedeniyle 10 Ekim 1965 seçimlerinde kendisine gönderilen desteğin sosyolojisi açısından TİP seçiminin sonuçlarının bu seçimle karşılaştırılıp karşılaştırılamayacağı sorusu akla gelebilir. Bu tür sorulara cevap bulmayı kolaylaştıracak sonuçlarla İzmir örneğinden bir değerlendirme yapılabilir. 3 Kasım’da Genç Parti’nin en fazla oyu aldığı illerden biri olan İzmir’de Rodina partisine seçmen desteğinin sosyolojisi gözlemlenebilir.

İzmir’de hem İnce hem de Memleket partisi, AP seçmenine benzer bir sosyoloji izliyor. 3 Kasım’da ülke genelinde oyların yüzde 7,2’sini alan GP, ​​aynı seçimde İzmir’de yüzde 17,5’e ulaştı. GP, ağırlıklı olarak Balkan göçmenlerinin yaşadığı Marmara Denizi, Trakya ve Ege’deki seçim çevrelerinde ülke ortalamasının üzerinde oy alırken, merkez sağ ve sol partilerin ülke genelinde temsil krizi yaşadığı ülke genelinde bir temsil krizi yaşandı. 90’ların sonunda yaşanan ve daha sonra ekonomik kriz nedeniyle yoksullaşan, kendilerini görüşlerinin belirlemediği, ağırlıklı olarak merkezde yer alan bir siyasi konumda buldular.[1]Atatürkçülerin, laik seçmenlerin, gençlerin ve orta yaşlı seçmenlerin desteğiyle seçimlerde sürpriz parti oldu.

Örgütsüz ama medya, beyaz gömlekli lider, liderin şirketinin bayileri ile “şirket partisi” 3 Kasım seçimlerinden “flaş parti” olarak çıkıp ulusal baraja, ulusal baraja yaklaşan KİT seçmeninin sosyolojisi ise “flaş parti” olarak çıktı. eşik, herhangi bir parti veya partizan olmayan seçmenle dışlanmış, zayıf, umutsuz, çok sınırlı bağlardan etkilenir. Gençlik Partisi, kampanyasının cazibesi ve liderinin söylemiyle, bu kitlenin var olmak için tutunduğu siyasi bir araç işlevi gördü.

BureçineDiğer partiler ve adaylar tarafından iyi yönetilirse MemleketCumhur İttifakı’nın partilerini ve adaylarını hedef alma ihtimali göz ardı edilmemelidir.

NEM BU ÜLKENİN PARTİSİDİRLERS VE BENNCE DESTEKSONRAKİ? NECYBEEMİR?

Memleket partisinin seçmen sosyolojisine ve seçmen reflekslerine İzmir örneğinde baktığımızda, 3 Kasım davası EaP seçmeninin sosyolojisine ve beklentilerine benzer bir tablo görüyoruz. İzmir’de yapılan akademik bir araştırmanın bulgularına göre otobüsle ya da cep telefonuyla seyahat ettiğini iddia eden Anavatan Partisi, 3 Kasım’da Gençlik Partisi’nin oylamasına yaklaşmasa da ulusal sıralamanın üzerinde bir sıralamaya sahip görünüyor. ortalama.

Memleket partisi, seçmen sosyolojisi ve seçmenin cumhurbaşkanı adayı olan bu partiyi tercih etmesi açısından ilginç nitelikleriyle dikkat çekiyor: Rodina partisine oy vereceğini beyan eden yaklaşık 10 seçmenin 4’ü CHP’ye oy verdi. 24.06.2018 tarihinde. en az 3’ü ilk kez oy kullanacaklar, yaklaşık 1’i son seçimlerde oy kullanmayanlar, geri kalan 2’si ise ISI ve MHP seçmeni.

İlk kez oy verme ve Anavatan Partisi’ni desteklemeyi düşünme nedenleri arasında bu partinin seçilme nedenleri arasında diğer partilerin politikalarını beğenmeme, yeni lider ve partileri destekleme istekleri ve iktidar partisinin kötüleşen ekonomik durumu yer alıyor. ve diğer tarafların iltica ve göçmenlik politikalarından hoşlanmama nedenleri. Erkekler, 18-24 yaş grubu, lise mezunları, yüksek lisans/doktora öğrencileri, kendilerini ağırlıklı olarak “Türk” olarak tanımlayanlar, siyasi kimliği “milliyetçi” olan, siyasi görüşleri ideolojik yelpazede “merkezi” olan, düzenli geliri olmayanlar, aylık geliri olmayanlar Memleket partisine katıldı, hane geliri 30.001 ve üzeri olanlar daha fazla destek alıyor.

Bu partiye oy vermeyi düşünen seçmenin CHP’yi tercih etmemesi, liderini, politikalarını beğenmemesi, Türkiye’nin sorunlarını çözeceğine inanmaması ve CHP’yi bir parti olarak görmesi dikkat çekicidir. Türkiye’nin çıkarlarına aykırıdır.[2].

İnce’nin seçmen profiline bakıldığında, destek öncelikle öğrencilerden, lise mezunlarından, erkeklerden, kendini “Türk” olarak konumlandıranlardan, siyasi kimliğini “Milliyetçi” olarak konumlandıranlardan, siyasi görüşlerini ideolojik düşüncenin merkezine koyanlardan gelecek. yelpazesi, düzenli bir geliri olmayanlar ve aylık aile geliri 30.001 veya daha fazla olanlar için bu anlaşılabilir bir durumdur.

İnce’ye oy vermeyi düşünen seçmenin tercihinde ülkeyi daha iyi yönetebilecekleri düşüncesi ön plana çıkıyor. Hem Memleket hem de İnce partilerine verilen desteğin sosyolojik özellikleri ve İzmir’den bakıldığında seçmen refleksleri düşünüldüğünde, parti ve aday “gösterişli parti ve aday” olarak karşımıza çıkıyor.

Dolayısıyla Gençlik Partisi’nin 3 Kasım’daki görüşüne benzer bir durumla karşı karşıya olduğumuzu söylemek yanlış olmaz. Sürecin diğer parti ve adaylar tarafından iyi yönetilmesi durumunda oy vermeyi düşünen seçmenlerin Cumhur İttifakı partilerine ve adaylarına yönelme ihtimali göz ardı edilemez.

Listelere adayları ve uzun süredir devam eden bir güvensizliği dahil etti.zen deDeğişme iddiasıyla siyaset yapan parti türü.1965 seçimlerindeki aynı başarı ile seçmen sosyolojisinden gelen desteğin benzer olması şaşırmamalı.

14 MAYIS1965’İN DOĞRU TİPİ VE SEÇİMİMLERY: SOSYOLOJİK BITEKRARLAMAK??

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde olası oy sayıları ve olası milletvekili sayılarıyla seçimlerde büyük sürpriz yapan partilerden birinin TİP olması kuvvetle muhtemel. Uzun süredir düzen ve listelere aldığı adayları değiştirme iddiasıyla siyasetin içinde olan bir partinin, 1965 seçimlerinde benzer bir başarıyı TİP’in elde etmesi ve benzer bir seçim sosyolojisinden destek alması şaşırtıcı değildir. 1965 seçimlerindeki solcu söylemi ve siyasi önerileriyle ulusal beka sisteminin yardımıyla parlamentoya önemli temsilciler kazandıran partinin desteğini özellikle büyük şehirlerdeki sosyo-ekonomik düzeyi yüksek seçmenler etkiledi. Abadan ve Yücekok’un 1965 seçimleri üzerine yaptığı akademik araştırma.[3] Bulgularına göre, bu seçimde TİP, büyük şehirlerde sosyo-ekonomik konuma dayalı olarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Bu seçimlerde büyükşehirlerde yaşayan seçmenleri (şehirlerde 115.000, köylerde 161.000 oy) kendine çekti ve İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep başta olmak üzere nüfusu 100.000’in üzerinde olan şehirlerde destek gördü.[4]. Yüksek gelirli seçmenlerin TİP’e desteğine benzer seçmen davranışlarının 14 Mayıs’ta da devam edeceği görülüyor.

Hatta İzmir araştırmasının bazı sonuçlarına göre TİP seçmen profili de bunu andırıyor. Bu parti 18-34 yaş arası erkekler, doktora mezunları, tıp doktor-avukat-mühendis gibi beyaz yakalı çalışanlar, kendilerini öncelikle Alevi Müslümanlar olarak tanımlayanlar, siyasi kimlikleri “komünist-sosyalist”, siyasi görüşleri ideolojik yelpazenin solunda merkezde Kendini konumlandıranlara, aylık aile geliri 25.001 ile 30.000 TL arasında olanlardan ve sosyal açıdan şehrin en gelişmiş bölge ve mahallelerinde yaşayanlardan büyük destek görüyor. – ekonomik gelişme düzeyi. Bu kesimlerden seçmenlerin THB’ye desteğinin yüksek olması, THB’nin 1965 seçimlerine benzer bir sosyal destek alma olasılığının daha yüksek olduğunu düşündürmektedir.

Memleket ve İnse’nin partisinin desteği sandığa yansıtılırsa, bu 2002 seçim KİT örneğindeki gibi bir seçmen desteğine yol açabilir. Bu partiye ve İnce’ye desteğin ağırlıklı olarak ilk kez oy kullananlardan geldiği, partinin zayıf teşkilat yapısı, yokluğu ve sınırlı ekonomik gücü dikkate alındığında, desteğin zayıflaması muhtemeldir.

Böyle bir gidişatın gerçekleşmesi halinde Memleket ve İnce partilerinin taraftarlarının 14 Mayıs seçimlerinin kaderi üzerinde etkili olacağı söylenebilir. Öte yandan TİP’in bu seçimde Batı tarzı sol/sosyalist partilerin alışık olmadığı bir sosyolojiyle, muhtemelen kendisine yönelik seçmen desteği ve Emek ve Özgürlük İttifakı’na katılımıyla yer alacağı öngörülebilir.

[1] Tanju Tosun, Gülgün Erdoğan Tosun; “3 Kasım 2002 Seçimleri – İzmir Gençlik Partisi Örneği Üzerine Bir Araştırmanın Sonuçları”, (yayınlanmamış çalışma)İzmir, 2003.

[2] Tanju Tosun, Gülgün Erdoğan Tosun; “14 Mayıs’a kadar seçmen eğilimleri. 2002 seçimleri ile karşılaştırmalı inceleme”, (yayınlanmamış çalışma)İzmir, 2023.

[3] Görmek. Nermin Abadan, Ahmet N. Youcekok; “1961-1965 seçimlerinde büyük şehirlerde seçmenlerin gelir düzeyine göre davranışları”, dergipark.org.tr7 Nisan 2023 tarihi itibariyle Abadan ve Yüceök soruşturmalarına dahil olan başlıca iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Gaziantep, Konya ve Kayseri’dir.

[4] Genel Kurul

İlginizi Çekebilir