Nation Alliance’da yeni statüko ve senaryo tabanlı simülasyonlar

İyi Parti’nin masadan çekilmesi seçim sonuçlarını nasıl etkiler? Tanju Tosun, İyi’nin parti seçimlerinin sosyo-ekonomik ve kültürel analizini yaparak olası senaryoları ve sonuçları anlattı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in basın toplantısında yaptığı konuşmanın ardından dağılan 6 kişilik tablo, partileri yaklaşan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için seçim stratejilerini yeniden gözden geçirmeye mecbur ediyor. Emek ve Hürriyet İttifakı’nın 6 partinin ittifakıyla olası desteği, Millet İttifakı’nın her iki seçimi de kazanma ihtimalini yüksek oluştururken, yeni durum pek çok belirsizliği içeriyor.

İyi Parti seçmeninin seçimlerde parti tercihleriyle nasıl bir refleks geliştireceği, hangi adayın cumhurbaşkanı seçileceği ve bunun yasama çoğunluğunu nasıl oluşturacağı konusundaki belirsizlik önemlidir.

Bu konularda bir öngörüde bulunmak için öncelikle İyi Parti’nin seçmen tabanının profilini, seçim öncesi haritasındaki konumunun coğrafyasını göz önünde bulundurmak ve ardından şu soruya yanıt aramak gerekiyor: birkaç senaryoda neler olabilir. Tabii ki, bulunacak tüm cevaplar varsayımsalın ötesinde bir anlam ifade etmeyecektir. Ancak olası eğilimler ve bunların yansımaları hakkında da ipuçları verebilir.

SEÇİM HARİTASINDA İYİ PARTİ VE SEÇMEN PROFİLİ

Seçimlerin coğrafyası ve İYİ Parti’nin arkasındaki sosyo-ekonomik dinamiklerle ilgili olarak, CONDA’nın 31 Mart yerel seçim sonuçları ve 24 Haziran 2018 genel ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin il bazında sayısal sonuçları açıklandı. “çoklu karşılıklılık analizi”ne tabi tutularak ortaya çıkan haritaya göre oy dağılımı iki eksene ayrıldı.Tabloya yerleştirdiği çalışma bu anlamda dikkat çekici keşifler içeriyor.

Elde edilen bulgulara göre, İyi Parti genel olarak AKP’nin hakim olduğu illerde güçlü olurken, İyi Parti sosyoekonomik düzeyi görece yüksek olan illerde, İYİ ise sosyoekonomik düzeyi görece düşük olan illerde etkili oluyor. ekonomik seviye.[1].

TEAM (Sosyal Etki Araştırma Merkezi) tarafından Ekim 2019’da yayınlandı.”Seçmen blokları zayıflıyor: parti seçmenlerinin iyi bir analizi” başlıklı araştırma raporunun bulgularına göre MHP seçmeni, İyi Parti seçmeninin ana omurgasını oluşturmuyor.[2].

Sonuçlar. 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde 1990’lı yıllarda İYİ Parti’ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yaklaşık %40’ı MHP ve BBP’ye, %32’si CHP, DSP ve SHP’ye, %20’si ise merkeze oy verdiğini belirtmiştir. sağ partiler ise yaklaşık %10’unun dindar muhafazakar partilere oy verdiği tahmin edilmektedir.

Öte yandan İyi seçmenin bugün yapılacak seçimlerde İyi’nin yerine başka bir partiye oy verseydi hangi tercihi yapacağı sorulduğunda yüzde 43,6 CHP’ye, yüzde 21, MHP’ye yüzde 6, yüzde 9,2 oy verdi. Rusya’nın AKP’yi tercih ettiği yanıtını aldı.

Gelir ve eğitim düzeyi açısından İyi Parti seçmeni CHP seçmeni ile benzerlik gösteriyor. CHP ve İyi Parti, diğer tüm partilerle karşılaştırıldığında, yüksek eğitimli seçmenlerden daha fazla, sosyoekonomik düzeyi düşük seçmenlerden ise daha az destek alıyor. Anlamı; Bunun nedeni, partinin AKP ve MHP’den farklı olarak daha şehirli, daha eğitimli ve varlıklı seçmenlerden oluşması.

İyi seçmenin diğer partilere olan uzaklığı dikkate alındığında seçmenlerin %82’sinin AKP’nin savunduğu görüşlere, %68,5’inin MHP’nin savunduğu görüşlere ve %95,4’ünün AKP’nin savunduğu görüşlere uzak olduğu belirtilmelidir. ÖSYM, CHP için %47,3 seviyesinde. Kendini ÖEB’den uzak hissedenlerin oranı %48,6 iken, bu oran IPA’da %74,6, SEP’te %90,2 ve HDP’de %95,8’dir.

İyi Parti seçmeninin ikilemde kaldığı parti tercihlerine bakıldığında ise AKP ile CHP arasında kalması durumunda yüzde 61,4’ü CHP’yi, sadece yüzde 9,3’ü AKP’yi tercih ediyor. OVP-CHP senaryosundaki sonuç daha da çarpıcı. CHP diyenlerin oranı yüzde 57,5 ​​iken MHP diyenlerin oranı yüzde 21,2’de kalıyor. AKP-MHP ikileminde İyi Parti seçmeninin sadece %10’u AKP, %29,4’ü MHP diyor.

İyi seçmenler arasında kendini idealist olarak tanımlayanların oranı MHP’nin yarısı kadar. İyi Parti’de ise kendini milliyetçi, Kemalist ve laik olarak tanımlayanların oranı oldukça yüksek. %31,3’ü kendini milliyetçi olarak tanımlarken, %22,5’i kendini sosyal demokrat olarak tanımlıyor. TEAM’in tespitlerine göre İyi Partililerin hemen hemen her yönden MHP ile CHP arasında konumlandığı söylenebilir. Gelir ve eğitim düzeyi açısından İyi Parti seçmeni CHP seçmeni ile benzerlik gösteriyor.

CHP ve İyi Parti, diğer tüm partilerle karşılaştırıldığında, yüksek eğitimli seçmenlerden daha fazla, sosyoekonomik düzeyi düşük seçmenlerden ise daha az destek alıyor. Anlamı; Bunun nedeni, partinin AKP ve MHP’den farklı olarak daha şehirli, daha eğitimli ve varlıklı seçmenlerden oluşması. Yaşam tarzlarına, dini inançlarına ve örf ve adetlerine bakacak olursak İYİ Parti’ye oy veren seçmenin %34’ü, CHP’ye oy verdiğini söyleyenlerin ise %46’sı alkollü içki tükettiğini söylerken, bu oran 2019’da %28’e çıktı. MHP ve %18’e geriliyor. İnanç pratiği açısından CHP’ye oy veren kadınların %20’si ve İyi’ye oy verenlerin %41’i başörtüsü taktığını belirtirken, bu rakamlar MHP’de %64 ve SEP’te %77’dir.

Nisan 2018 KONDA Aylık Barometre verilerini kullanarak İyi seçmen profilini inceleyen Kırmanoğlu’na göre, İyi seçmen AKP seçmenine göre ortalama olarak daha eğitimli, modern bir yaşam tarzına sahip, Kürt kökenli değil, günlük yaşamda daha az belirli bir yere sahip. Hayat, diğer bölgelere göre Ege bölgesinde yaşayan seçmenlerden oluşuyor.[3].

Çalışmanın sonuçlarına göre, İYİ Parti’nin seçmen tabanı/sosyolojisi AKP ve MHP sosyolojisinden önemli ölçüde farklılık gösterirken, CHP seçmen profiline yakınsarken, CHP’ye ilişkin olarak entelektüel ve ideolojik Mesafeye bakılırsa AKP ve MHP’ye göre az görünüyor. Bu sosyolojik gerçeklik, 6’lı tablonun çökmesinden sonra Milletler İttifakı adayına destek yönünde önemli bir siyasi-sosyolojik dinamik olarak görülebilir.

PARLAMENTO DAĞILIMI İÇİN SENARYOLAR

Genel milletvekili seçimlerinde tablo nasıl olabilir sorusuna yanıt olarak geliştirdiğimiz alternatif senaryolara dayalı simülasyon sonuçları.[4]yeni statükoda ilginç sonuçlar verebilir. Milletvekili genel seçimine ilişkin senaryolar ve milletvekili dağılımı aşağıdaki şemalarda ve tabloda gösterilmektedir.

Senaryo 1: (Ortak Listeler) Cumhur İttifakı (AKP+MHP+BBP) / Beş Millet İttifakı (CHP+SP+DEVA+Gelecek P.+DP)/İYİP/Emek ve Özgürlük İttifakı

Senaryo 2: (Ortak Listeler) Halk İttifakı + Refah Dirilişi Partisi/6. Ulusal İttifak/Emek ve Özgürlük İttifakı

Senaryo 3: (Ortak Listeler) Halk İttifakı/5 Millet İttifakı/Emek ve Özgürlük İttifakı/IPIP+Ülke P.+Zafer Partisi

Senaryo 4: (Ortak listeler) Halk İttifakı/5 Ulusal İttifak/Emek ve Özgürlük Sendikası/İYİP (İYİP’in oylarının yarısının düştüğü varsayılarak ve TEAM’in bulgularına göre ikinci parti tercihi dikkate alınarak Halk İttifakı ve 5- Ulusal İttifaklar)

Grafikte gösterilmeyen İYİ Parti’den milletvekili sayısı ise 23.

Senaryo tabanlı modellemeye göre, seçmenin %50’sinin Cumhur İttifakı’na geçeceği varsayımı ile İyi’nin partisi tek başına sandık başına gidebilir ve yalnızca 23 milletvekili seçebilir (TEAM Araştırması 2. partisinin tercih oranına göre). Partilerin Şubat ayı anket sonuçlarındaki ortalama oylarını dikkate alın.

İyi Parti’nin tek listeden Zafer ve Memleket partilerinin katılımıyla oluşturulan seçim bloğunda toplam milletvekili sayısı 98 kişi. Bu senaryoda Beş Millet İttifakı’ndan milletvekili sayısı 180’e düşmekte ve muhalefetin toplam milletvekili sayısı ise maksimum 352’ye ulaşmaktadır. Bu senaryoda muhalefet en fazla toplam temsilci sayısına sahiptir. Millet İttifakı’nın ulaştığı en yüksek milletvekili sayısı 260’tır ve bu, İyi Parti’nin de ittifaka katıldığı 6 kişilik masa şeklinde ikinci senaryodur. İYİ Parti diğer ittifaklara karşı tek başına giderse senaryolara göre Senaryo 1’de 72 sandalye alacaktı.

Senaryo 4’te Halk Birliği ve hükümet en fazla milletvekili sayısına (279) ulaşırken, bu senaryoda oyların yeniden düzenlenmesi durumunda en az milletvekili ile Yi Partisi hayatta kalıyor. Bu senaryolar göz önünde bulundurulduğunda Emek ve Özgürlük İttifakı’nın dahil olmadığı muhalefet için en avantajlı senaryo 6’lı masa ittifakı seçeneği olsa da uygulama ihtimali şu anda zor görünüyor.

Masanın dağılmasının ardından İYİ Parti seçmenleri HDP’lilere katıldı. Şubat seçimlerindeki ortalama parti oy sayısına göre, iki ittifaktan adayların oyları, partilerin tüm oyunlarını almaları koşuluyla yüzde 41 civarında.

ANAHTAR SEÇİM SEÇİMLERİ

Cumhur ve Beş Millet İttifakı’ndan cumhurbaşkanı adaylarını cumhurbaşkanı olarak aday gösterecek iki parti seçim bölgesi var. Masanın dağılmasının ardından İYİ Parti seçmenleri HDP’lilere katıldı. Şubat seçimlerindeki ortalama parti oy sayısına göre, iki ittifaktan adayların oyları, partilerin tüm oyunlarını almaları koşuluyla yüzde 41 civarında. HDP seçmeninin blok olarak Millete yönelmesi koşuluyla Şubat ayı itibariyle ortak adayın önde olduğu açıktır.

HDP dışında İya’nın partisi kendi adayını çıkarsa ilk turda bölünme kaçınılmaz ama burada önemli olan İya’nın partisi seçmeninin Millet İttifakı adayına ne ölçüde yöneldiği. 1. tura çıkmasa bile seçim 2. tura kalırsa, İyi seçmenin Ortak Millet İttifakı adayına ciddi oranda yönelmesi muhalefet adayının seçilme şansını artırabilir. Buradaki kritik soru, bu eğilimin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğidir.

İyi Parti seçmeninin profilini dikkate alacak olursak, bu kitle ağırlıklı olarak Türkiye’nin gelişmiş kıyı illerinde yaşıyor, liberal, şehirli, laik, CHP 2. parti tercihleriyle öne çıkıyor, dünya görüşlerini CHP’ye daha yakın hissediyorlar. ve yaşam tarzlarının benzer olması iki tarafın sosyolojisi arasındaki benzerliklerin göstergesidir.

Bu kitle 6’lı tablonun çökmesinden İyi Parti’yi sorumlu tutuyorsa, her iki seçimde de Millet İttifakı adayının, genel seçimlerde ise özellikle CHP’nin aday olma ihtimali gözden kaçırılmamalıdır. Seçmenlerin parti elitlerine rağmen böyle bir akım yaşanıyorsa sonucu belirleyen oyun kurucu, belki de tarihin yazarı İyi Parti! olası aktörler İzleyeceğiz ve göreceğiz.

[1] Siyasi bir kimlik olarak milliyetçiliğin ağırlığı nedir? https://konda.com.tr/raporlar/1?search=31mart.

[2] Erişim adresi: https://www.perspektif.online/iyi-partinin-potansiyel-ve-secmen-profil-2/IIP seçmen profili verileri, TEAM anketinden elde edilmiştir.

[3] Erişim adresi:

[4] Senaryo tabanlı modelleme, Şubat 2023’te yürütülen/tamamlanan 7 çalışmadaki parti oylarının ortalamasına göre yapılır ve bir senaryoda geçiş olduğu varsayılır. Anketler, 27 Ocak – 27 Şubat tarihleri ​​arasında Areda Survey, ORC, Aksoy Research, ALF, TEAM Research, IEA ve Avrasya tarafından gerçekleştirildi. Ortalama parti oyları şöyle: AKP: 33,2, CHP: 26,2, İYİP: 13,9, HDP: 10,7, MHP: 6,6, DEVA: 1,8, Gelecek P: 1,1, Zafer P: 1,8, TDP: 0,9, Taşra Partisi. : 1,5, TİP: 0,9. 6’lı tablodan sonra parti değiştiren IIP seçmenlerinin oranı, TEAM Araştırması seçmenlerinin 2. partisinin tercihleri ​​dikkate alınarak hesaplandı ve oy kaydırmanın yönlendirilebileceği parti/bloklara eklendi. Araştırma verilerine erişim adresi:

İlginizi Çekebilir