Parlamento 7 Nisan’dan itibaren tatile giriyor

Danışma Kurulu’nun kabul ettiği önergeye göre, bugünkü toplantıda gündemdeki konuların görüşülmesi halinde TBMM 7 Nisan Cuma gününden itibaren tatile girecek.

Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapılaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kabulüne Dair Kanun TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

“126 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapım Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” – “Olağanüstü Hal Kapsamında İskan ve Yapım Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Onayına Dair Kanun” başlığı; Kararnameye atıfta bulunan “Cumhurbaşkanı Kararnamesi” ibaresi “kanun” olarak değiştirilmiştir.

24 Şubat’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa, 8 Şubat’ta ilan edilen olağanüstü hal kapsamındaki illerde yapılacak yerleşim ve yapılaşma tedbirlerini belirliyor.

Bu kapsamda, depremden etkilenen illerde geçici ve nihai yeniden yerleşim alanlarının inşaatının tamamlanması, bu alanların planlanması ve onaylanma sürecinin tamamlanması amacıyla belirlenecek yeniden yerleşim alanlarına ilişkin bazı kurallar getirilmektedir. ihale süreci ve kurumlar arası kaynak transferi.

Geçici veya kesin yerleşim alanlarının ivedilikle hayata geçirilebilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından re’sen bu alanların belirlenmesi ve ilgili kurumlara bildirilmesi yönünde adımlar atılmaktadır.

Kanunla geçici ve kesin yerleşim yerleri olarak tanımlanan yerleşim birimleri sınırları içinde kalan Mera Kanunu ve Orman Kanununda belirtilen alanların en kısa sürede Hazineye devredilmesi öngörülmektedir. acil barınma ihtiyacını hesaba katın.

Bölgede yaşayan nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla bölgede afete dayanıklı yapıların inşası için alanlar belirleyerek planlama, arazi yönetimi ve arazi yönetimi süreçlerinin azaltılmasını amaçlamaktadır.

Konuşmaların ardından “Olağanüstü Hallerde Yerleşim ve Yapılaşmaya Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Kabulüne Dair Kanun” kabul edildi.

Genel Kurul, Türkiye ile İtalya Arasında Karşılıklı Tanıma ve Sürücü Belgelerinin Değişimine Dair Anlaşmanın ve Türkiye ile Etiyopya Arasında Askeri Çerçeve Anlaşmanın Kabulüne İlişkin Teklifin Kabulüne İlişkin Teklifi Kabul Etti.

PARLAMENTO TATİYE ÇIKACAK

Genel Kurul’da yapılan oylamanın ardından Danışma Kurulu’nun gündem ve çalışma takvimine ilişkin önerisi görüşüldü.

Kabul edilen önergeye göre, bugün yapılacak Genel Kurul toplantısında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nda (RTÜK) boşalan üyelikler için seçim yapılırken, Amasra Madencilik Bölge Soruşturma Komisyonu raporunu değerlendirecek.

Gündem maddelerinin tamamlanması halinde Cuma gününden itibaren TBMM; aksi takdirde gündem maddeleri Cuma günü ve 8 Nisan Cumartesi gününden itibaren tamamlanacak; 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılacak 28’inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinin kesin sonuçlarının açıklanmasının ardından üçüncü gün Yüksek Seçim Kurulu mesaisine ara vererek saat 14.00’te toplanacak.

Dönemin TBMM Başkan Yardımcısı Nimetullah Erdoğan toplantıyı kapatarak bugün saat 14.00’te toplandı.

İlginizi Çekebilir