Seçim Genelgesi valilere dağıtıldı

Genelgede, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin yeniden başlatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına istinaden Yüksek Seçim Komisyonu kararı; Cumhurbaşkanlığı ve 28’inci dönem milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs 2023 Pazar, ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılırsa 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacağı açıklandı.

Bu bağlamda, seçimlerin barış ve güvenlik ortamında gerçekleşmesi için alınan tedbirlerin gözden geçirilmesi ve yerel şartlara uygun ilave tedbirlerin alınmasının yanı sıra, daha önce alınan tedbirlerin de büyük önem taşıdığına işaret edildi. Seçim Günü ve sonrasında: “ Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturuldu.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Seçim Koordinasyon Komisyonu, uygulayıcı kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, ülke genelinde seçimle ilgili her türlü tedbiri gözden geçirmek ve denetlemek, seçim olaylarına ilişkin anlık bilgi alışverişinde bulunmak ve seçim takviminde bildirilen olaylarla ilgili aktif önlemler geliştirmek.

Ayrıca, tüm illerde vali yardımcısının başkanlığında ve valilerin belirleyeceği üyelerden oluşan bir “Seçim Koordinasyon Merkezi” kurulmuştur. Bu merkezler, bakanlığın seçim koordinasyon komisyonu ile sürekli iletişim halinde olacak. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (GAMER) ve 81 ilde bulunan GAMER, olayları anlık olarak izlemek ve koordine etmek için 7/24 çalışacak.

Bölgesel seçim güvenlik toplantıları İçişleri Bakan Yardımcısı başkanlığında yapılacak ve 8 ilde 81 ili kapsayacak.

Valiler, güvenlik amirleri ve diğer yetkililerle il seçim güvenlik toplantıları yapacak ve önceki seçimlerdeki olaylara dayalı bir risk analizi kapsamında il seçim güvenlik planları hazırlanacak. . Bu plan kapsamında yerel basın mensupları ile basın toplantıları düzenlenerek güvenlik önlemlerinin tüm kolluk kuvvetlerinin tam işbirliği ve entegrasyonu ile geniş kitlelere duyurulması sağlanacaktır.

SEÇİM GÜVENLİĞİ İÇİN 601 BİN 251 GÖREVLİ ATANDI

Seçim güvenliğinin sağlanması kapsamında; 326 bin 387 Emniyet Genel Müdürlüğü, 196 bin 197 Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 800 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 58 bin 658 korucu ve 17 bin 209 gönüllü korucu olmak üzere 601 bin 251 kişi görevlendirildi. Ayrıca kolluk kuvvetlerine ait 73 helikopter, 8 uçak, 61 İHA/YBÜ, 6.708 ZMA, 754 TOMA aracı, 244 bot/gemi muharebe görevine hazır olacak. Ziyaret ve seçimlerde Cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı adayları, bakanlar ve siyasi parti liderlerinin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler en üst düzeyde alınacak ve titizlikle uygulanacaktır.

OY BALONLARININ TAŞINMASI SIRASINDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST DÜZEYE ÇIKARILACAK

Seçmen listelerinin bulunduğu sandıkların konulduğu, oy pusulalarının basıldığı ve sandıkların seçim komisyonlarına teslim edildiği yerlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Güvenlik güçleri başta olmak üzere seçimlere katılacak personel, seçimle ilgili mevzuat, Yüksek Seçim Komisyonu’nun ilgili kararları ve uygulamaya ilişkin diğer konuları içeren işbaşı eğitimleri alacak. Seçim Günü öncesinde, sırasında ve sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacaktır.

Kamu binaları, siyasi parti binaları, yabancı devlet temsilcilikleri, uluslararası kuruluşların ülkemizdeki temsilcilikleri, sandık merkezleri ve benzeri hassas yerlere ilişkin alınan koruma tedbirleri gözden geçirilecek ve gerekirse ilave tedbirler alınacaktır.

Halka açık yerler, turistik alanlar, havaalanı, liman, otogar, tren istasyonu, çarşı, alışveriş merkezi, market, metro vb. Yerel güvenlik önlemleri gözden geçirilecek ve güçlendirilecektir.

ENERJİ DAĞITIM MERKEZLERİNDE ARTIRILACAK ÖNLEMLER

Elektrik arzının devamlılığının sağlanması için güvenlik görevlisi/gönüllü güvenlik görevlisi görevlendirilecek, elektrik dağıtım merkezleri, doğalgaz ve doğalgaz ile ilgili koruma tedbirleri gözden geçirilerek gerektiğinde özel güvenlik görevlisi sayısının artırılması da dahil olmak üzere diğer güvenlik tedbirleri alınacaktır. petrol boru hatları ve diğer kritik tesisler.

Jeneratör ve benzeri güç kaynakları ile aydınlatma sistemlerinin, ilgili kurumlarla koordineli olarak ihtiyaç halinde kullanılmak üzere elektrik kesintilerinin önlenmesi amacıyla bakımı yapılacaktır.

Seçim günü elektrik kesintilerinin yaşanmaması için trafoların korunması, jeneratör ve benzeri güç kaynaklarının ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlarla koordinasyon içinde tedbirler alınacaktır.

KAMERA VE IŞIK SİSTEMLERİ İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER SAĞLANACAK

Sandık kurulacak binaların teknik altyapısı kontrol edilecek ve bina bahçelerini görebilmeleri için CCTV kamera/aydınlatma sistemlerinin açık olması için gerekli tedbirler alınacaktır.

SOSYAL AĞLARDAKİ PROVOKASYONLAR MÜDAHALE OLACAK

Özellikle 11 ilde yıkıcı etkisi olan deprem sürecinin suiistimalleri ve hassas konuları ile ilgili yapılabilecek olası yanlış bilgilendirmelerin, “seçim suçları”nın ve “tahrik edici paylaşımların” sosyal medya platformları üzerinden takip edilebilmesi için “anti -Siber suç tugayları kolluk kuvvetleri tarafından atanacak ve suç unsuru tespit edilmesi durumunda gerekli adli işlemler yapılacaktır. /idari işlemler derhal yapılacaktır.

SEÇİM GÜNÜ DEVRİYE SAYISI ARTIRILACAK

Seçim Günü asayiş ve asayişi sağlamakla yükümlü olanlar dışında hiç kimsenin silah taşımasına izin verilmeyecektir. Seyyar satıcıların ve araçların oy kullanma merkezlerine girmesi yasaklandı. Vatandaşların sandıklara ulaşmasını sağlayacak tedbirler alınacak, vatandaş iradesinin baskı yoluyla etkilemeye çalışılmasına kesinlikle izin verilmeyecek. Oy kullanma günü tüm sandıklarda, vatandaşların sandık başına giriş-çıkışlarını ve sandıklarda meydana gelebilecek olayları önlemek için gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. Araç ve yaya devriyelerin yeri ve sayısı artırılacaktır.

Seçim günü alkollü içecek satışı yapılmaması ve oy verme süresi boyunca tüm eğlence yerlerinin kapalı kalması için kontroller yapılacak.

Oyların sayım ve döküm işlemleri gece geç saatlere kadar sürebileceğinden, sandıkların konulduğu yerler ve çevresinin aydınlatılması için seçim komisyonları ve ilgili birimlerle koordinasyon ve işbirliği yapılacaktır.

SESLERİN DEPOLANACAĞI BİNALARIN GÜVENLİĞİ GÜÇLENDİRİLECEK

Sayım ve oylama sonrası protokollerin hazırlanması ile sandık ve sandıkların bölge ve ilçe seçim komisyonlarına teslimi sırasında yollarda ve saklanacakları binalarda güvenlik önlemi alınması planlanıyor. oylama sona erdi. Seçim sonuçlarının kısmen veya tamamen açıklanmasından sonra beklenen sonuçları alamayan kişi veya gruplardan istenmeyen olayların çıkabileceği veya istenen sonucu alan kesimlerin geniş katılımlı kutlama etkinlikleri düzenleyebileceği göz önünde bulundurularak gerekli tedbirler alınacaktır. katılım. Ayrıca, seçim sürecinde ortaya çıkabilecek hassas durumlar çerçevesinde, yörenin özelliklerine uygun olarak idareler tarafından ek tedbirler geliştirilerek uygulanacaktır.

İlginizi Çekebilir