Seçim sonrası döviz mevduatından nasıl kurtulabiliriz?

KKMSağlam politikaya dönüş, piyasa güveni ve kademeli kota sistemi iyi bir çıkış kombinasyonu olacaktır. Bu unsurlar finansal piyasalarda finansal istikrar için gereklidir. Finansal istikrar olmadan fiyat istikrarı, fiyat istikrarı olmadan da üretim istikrarı mümkün değildir.

Geçen haftaki yazımız, döviz korumalı mevduatlardan (KKM) “neden” kurtulmamız gerektiği hakkındaydı.[1] Yazının özünde, KKM’nin Türkiye ekonomisi için biriktirdiği riskleri ele aldık. Bugünün makalesinde, yazarkasalardan “nasıl” kurtulduğumuz üzerinde durmak istiyorum.

Öncelikle belirtmek isterim ki seçimlerden sonra hangi ittifak iktidara gelirse gelsin ekonomide sağlam politikalara dönüş olacağı kanaatindeyim. Mevcut politikanın uygulanamadığı, kur üzerindeki baskının kontrol altına alınamadığı, bunu sınırlamak için sürekli yeni tedbirler getirildiği ancak bu tedbirlerin etkisinin kısa bir süre sonra ortadan kalktığı açıkça görülmektedir.

AKILLI POLİTİKA YANINDA GÜVEN DE ÖNEMLİDİR

Sağlam ekonomi politikasına dönüş, her şeyin bir anda düzeleceği anlamına gelmez. Makul siyasete dönüşün yanı sıra kimin makul siyasete döndüğü de önemlidir. İhtiyatlı politikaya dönüş olsa bile, görevdeki hükümetin seçimi kazanması durumunda, ihtiyatlı politikadan uzaklaşılıp uzaklaşılmayacağına dair belirsizlik olacağı için oynaklık ve riskin uzun süre daha yüksek seviyelerde kalması muhtemeldir. Tekrar. Ulusal bir ittifak iktidara gelirse, ihtiyatlı politikalara dönüşten sonra yüksek volatilite rotası muhtemelen daha az sürecektir.

KCM EKONOMİ İÇİN RİSKLERİ ARTIRIR

KKM’de faiz tavanı ve itfa limitinin kaldırılmasının ardından KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı %25’e yükseldi. Bu durum, hükümetin istediği gibi döviz talebini geçici de olsa sınırlarken, KCM’ye olan talebi daha da artırdı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) göre, 7 Nisan 2023 itibarıyla KKM’deki Türk lirası mevduatı 1 trilyon 777 milyar ₺’ye ulaştı. Bu miktarla, o zamanki merkez bankası kuru üzerinden toplam 92,4 milyar dolar elde edilebilir.

KKM, KAYBETN SADECE İNSANLAR OLACAKben biseksüelimR. PONZI OYUNUNU BEĞEN

KCM’nin varlığı döviz talebi için her zaman ciddi bir risk unsuru olmuştur. Çünkü KKM bir Ponzi oyunu gibidir. Yapısı biraz farklı olsa da çıkış başladığında ilk giriş yapanın kazandığı, çıkış yapamayanların kaybetmeyip kazanç sağladığı, sisteme giremeyenlerin yani giremeyenlerin yani halkın çoğunluğu, kaybetmeye mahkumdur.

Şu anda, KCM faiz oranları yaklaşık %20’dir. KCM’ye giriş hızlanırken döviz kuru ya yatay bir seyir izliyor ya da yavaş bir artış gösteriyor. Bu durum KCM’den elde edilen faiz gelirlerinin döviz kurlarının büyüme oranının altında kalmasına neden olmaktadır. Yani parasını KKM’ye yatıranlar dolar cinsinden yüksek getiri elde ediyor. Bu kişiler KCM’de kalmaya devam ederse ve bu süre zarfında döviz kurunun değerlenme hızı hızlanırsa, gerçek kazançlar sıfırlanabilir. Böyle bir fırsatla sistemden kaçış başlayabilir. Sistemden kaçışı önlemenin yolu ilgiyi biraz daha artırmaktan geçiyor. Bu nedenle ekonomide faiz oranları bir süredir yükseliyor. Diğer bir deyişle, faiz oranlarını düşürmeye yönelik olarak başlatılan bir politika, faiz oranlarının yükselmesine neden olma etkisine sahiptir.

Yukarıdaki komut dosyası bize KKM’ninAni sonlandırma optimal strateji değildir. Bu nedenle seçimden sonra KCM, iktidara talip olanlara piyasalara güven vermek istedi.Devam edeceklerini açıklamayı mantıklı bulduğumu bir ara not olarak buradan bırakayım.

KKMNASIL GİDİLİRİZLEMEK?

Peki bu sarmaldan nasıl çıkacağız? Döviz talebinde ciddi bir artış ve ekonominin yıkımı olmadan KCM’den çekilmek mümkün mü?

Mesele şu ki, KCM’nin aniden sona ermesi – mantıklı bir politika iade edilse bile – döviz talebinde hızlı bir artışa neden olacaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, KKM sahipleri kağıt üzerinde önemli miktarda döviz reel gelir elde etmişlerdir. Bu gerçek kâr, ancak ve ancak KKM’nin tekrar dövize çevrilmesi ile elde edilebilir. Bu nedenle birçok hesap sahibi, KKM uygulamasının aniden sona ermesi durumunda gerçek gelir elde etmek için hızla dövize dönüş yarışına girecektir. Sistemden ilk önce çıkmayı başaranlar en fazla karı elde edeceklerdir. Daha sonra çıkış yapanlar, başlangıçta yatırdıkları döviz kadar ₺ döviz alabilecekler. Bu arada artan döviz talebi kurları yükseltecek ve Türkiye tarihinin en büyük döviz krizlerinden biriyle karşı karşıya kalabilir.

Yukarıdaki senaryo bize CCM’nin aniden sonlandırılmasının en uygun strateji olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, iktidara talip olanların seçimden sonra da KCM’de kalacaklarını belirtmelerinin piyasalara güven aşılamak adına makul olduğunu düşündüğüm bir not olarak buradan ayrılayım.

İzlenecek temel politika hedefi, önce yüksek faiz esnekliğine sahip olanlar, ardından nispeten düşük faiz esnekliğine sahip kişilerdir.T’denMevduat için Türk Lirası kullanılmalıdır. Faiz oranı esnekliğitamam dSeviyesi düşük olan veya olmayanlar, kademeli kota yöntemiyle kademeli olarak KKM’ye indirilir.şuradan çıkarılması gerekecek

KKM SAHIPLERYH FAIZE HASSASİYET ALGILAMA SON DERECE OISLAK

KCM’ye para yatıranların küçük bir yüzdesinin parasını zaten güvenli liman olarak gördükleri dövizde tutmak isteyenler olduğunu tahmin etmek zor değil. Faiz oranı esnekliği sıfır veya sıfıra yakın olan bu kişiler, KCM uygulaması devam ettiği sürece muhtemelen KCM’de kalacaktır. Dolayısıyla bu kişileri KCM’nin daimi müşterileri olarak kabul edebiliriz.

Kalan KKM sahipleri faiz oranı hassasiyeti olan kişilerdir. Yazarkasa talebinin başlangıçta bankalar tarafından yönlendirildiğini bildiğimiz için, faiz oranı hassasiyeti olan bireylerin neredeyse yarısının yüksek düzeyde finansal okuryazarlığa sahip olduğunu tahmin ediyoruz. Diğer bir deyişle, geri kalan KKM sahiplerinin yaklaşık yarısı sadece faiz oranı dinamiklerine odaklanırken, diğer yarısı hem faiz oranı hem de döviz kuru hareketine odaklanmaktadır. Bireylerin faiz oranlarına ve döviz kurlarına olan duyarlılığı KKM’den çıkışta önemli rol oynayacaktır.

KKMÇIKIŞ STRATEJİ

Stratejik faiz oranları makul seviyelere çekilmelidir: CCM’den çıkış aşamasında, pratikte birçok araç aynı anda kullanılmalıdır. Öncelikle politika faiz oranları makul seviyelere çekilmeli ve piyasa faizlerinin politika faizleri ile uyumlu hale gelmesi için adımlar atılmalıdır.

KKM hesapları için kota sistemi getirilmeli: Ayrıca KKM hesapları için kota sistemi getirilmelidir. Kota sisteminde KKM’nin ₺ seviyesi sabitlenmeli ve ek ₺ girişleri kabul edilmemelidir. Örneğin KCM’den çekilme kararının verildiği gün sistemde 2 trilyon ₺ varsa bu seviyenin daha fazla yükselmesine izin verilmemelidir. Böylece KKM’nin ekonomi üzerinde daha fazla baskı oluşturması engellenmelidir.

KKM hesapları daha düşük faiz ödemek zorundadır: KKM hesaplarına uygulanan faiz oranı, diğer mevduat hesaplarına ödenen faiz oranından biraz daha düşük olmalıdır. Bu uygulama, faiz esnekliği yüksek olan kişileri KKM hesaplarından çıkarak döviz yerine mevduat hesaplarına geçmeye zorlayacaktır.

KKM hesaplarındaki kota miktarı kademeli olarak azaltılmalıdır: Yukarıdaki örnekte ₺2 trilyon olarak ifade ettiğimiz tutarın zaman içerisinde kontrollü bir şekilde azalması gerekmektedir. KKM hesaplarından Türk lirası mevduat hesaplarına yapılan transfer tutarları dikkatli bir şekilde kontrol edilmeli ve kota tutarları, faiz esnekliği yüksek kişilerin transfer tutarına düşürülmelidir.

KCM faiz oranları kademeli olarak düşürülmelidir: KKM hesaplarından Türk lirası mevduata geçiş durduğunda KKM faiz oranları düşürülmeli ve iki mevduat türü arasındaki yüzde farkı daha da artırılmalıdır. Bu politika, KKM’nin cazibesini daha da azaltacak ve döviz yerine Türk lirası mevduata yönelimi artıracaktır.

Döviz piyasasına etkin bir şekilde müdahale etmek gereklidir: Bu süreçte Rusya Merkez Bankası döviz piyasasındaki gelişmeleri yakından takip etmeli, sermaye girişlerini artırıcı adımlar atılmalı ancak Türk lirasının hızlı ve aşırı değer kazanması engellenmelidir. KKM’den çıkış aşamasında, döviz girişlerinin hızlandığı dönemlerde, TCMB piyasaya etkin bir şekilde müdahale etmeli ve piyasaya giren dövizin büyük bölümünü hızla bünyesine alacak politika adımlarını atmaktan çekinmemelidir. Aynı şekilde döviz talebinin güçlü olduğu dönemlerde oynaklığı düşük tutmaya yönelik politikalar tercih edilmelidir.

KARAR VERMEKAKILLI POLİTİKAPİYASALARDA PARA + G’YE GERİ DÖNÜŞGÜVEN + ADIMLI TEKLİFSTEMİ

KKM ile önce faiz esnekliği yüksek, daha sonra görece düşük faiz esnekliğine sahip kişileri Türk Lirası cinsinden mevduata yönlendirmek temel politika hedefi olmalıdır. Faiz oranı esnekliği çok az olan veya hiç olmayan kişilerin, yine kademeli bir kota yöntemi kullanılarak KCM’den çıkarılması gerekecek ve bunu zaman içinde genişletmenin maliyeti o kadar yüksek olmayacaktır. Bu nedenle, CMC’de logaritmik bir düşüş, CMC için en iyi çıkış stratejisi olarak kabul edilir.

İhtiyatlı siyasete dönüş, piyasa güveni ve kademeli bir kota sistemi, KCM’den çıkmak için iyi bir kombinasyon olacaktır. Bu unsurlar finansal piyasalarda finansal istikrar için gereklidir. Finansal istikrar olmadan fiyat istikrarı, fiyat istikrarı olmadan da üretim istikrarı mümkün değildir.

Yukarıdakilere ek olarak, ek önlemlerin alınması şarttır. Ancak mevcut yönetimin ekonominin kurumlarına ve ekonomik göstergelere ne tür bir zarar verdiğini söylemek hala zor. Tüm zorluklara rağmen her zaman bir çözüm olduğunu unutmamalıyız. Evet, işimiz zor; ama enerjimiz olduğunu biliyoruz.

[1]

İlginizi Çekebilir