Seçim takvimi yarın başlıyor

Yüksek Seçim Komisyonu’nun (YÖK) hazırladığı takvim kapsamında, 14 Mayıs’ta yapılacak 28’inci dönem Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri yarın başlayacak.

YSK’nın hazırladığı takvim kapsamında sürecin başlangıcı 18 Mart olarak belirlendi.

Takvime göre, cumhurbaşkanı adaylığı başvurularının kabulü 19 Mart’ta başlayacak. Seçmenlerin aday göstermesi için gereken 100 bin imzanın toplanması 22 Mart’ta başlayacak. İmzaların 27 Mart 20:00’a kadar toplanması gerekecek. Bu süre zarfında seçmenler ilçe seçim komisyonlarına imza atacak.

Siyasi partiler cumhurbaşkanı aday adaylığı başvurularını 23 Mart saat 17.00’ye kadar yapabilecek.

Seçimlere ittifak kurarak katılma kararı alan siyasi parti liderlerinin imzalarını içeren ittifak protokolünün ESK’ya sunulması için son tarih 24 Mart.

Cumhurbaşkanı adaylarının geçici listesi 28 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süreci saat 08.00’de başlayacak. Geçici cumhurbaşkanı aday listelerine yapılacak itirazlar 29 Mart saat 17.00’de sona erecek, itirazlar YSK tarafından değerlendirilecek. ESC tarafından geçici cumhurbaşkanı adayları listesine yapılan itirazları değerlendirme süreci 30 Mart’ta sona erecek.

Kesin cumhurbaşkanı aday listesi 31 Mart’ta Resmi Gazete’de yayımlanacak ve cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası dönemi başlayacak.

Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçim bölgelerine göre aday listelerini YSK’ya teslimi 9 Nisan saat 17.00’de sona erecek.

Aynı zamanda bağımsız milletvekili adaylarının il seçim komisyonlarına başvuru süresi sona erecek ve il seçim komisyonları bağımsız milletvekili adaylarını YSK’ye bildirecek.

İşte seçim takvimindeki bazı önemli kilometre taşları:

18 Mart: Seçimlere ittifak kurarak katılma kararı alan siyasi parti liderlerinin imzalarını içeren ittifak protokolünün ESK’ya sunulma süreci başlayacak.

19 Mart: Siyasi partilerden cumhurbaşkanı adaylığı ve seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin başvuruları başlıyor.

20 Mart: Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyenler, adaylık başvurularını saat 17.00’de ESC’ye yapacak. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyen adaylar ESK tarafından incelenecek ve eksiklikler ile adaylığı reddedilen adaylara saat 23:00 itibariyle bildirilecektir.

Saat 08:00’den itibaren ilçe seçim komisyonları, ilçe başkanının asılan listeleri ile ihmal nedeniyle tutuklanan ve hüküm giymiş olanların asılan listelerinin işleyişini askıya alacak ve itiraz süreci başlayacak. Yabancı seçmen listesi Türkiye saati ile 08.00’de www.ysk.gov.tr ​​adresinde açıklanacak ve ardından itiraz süreci başlayacak. MSC internet sitesinde yapılanma esasına göre hazırlanan seçmen listelerinin sorgulamasına başlanacak.

21 Mart: Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyenlerden başvurusu ESC tarafından reddedilen adayın yeniden inceleme başvurusu için başvuru süresi saat 15.00’te sona eriyor. Yeniden inceleme talebi başvuruları YSK tarafından saat 17.00’de değerlendirilecektir. Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyenler arasından başvurusu kabul edilenler saat 20.00’de ESK tarafından açıklanacak.

22 Mart: Cumhurbaşkanlığı başvurusu kabul edilenlere seçmenler teklif vermeye başlayacak.

23 Mart: Siyasi partilerin cumhurbaşkanı aday adaylığı başvuruları saat 17.00’de sona eriyor.

24 Mart: YSK, siyasi partilerin cumhurbaşkanı adaylığı başvurularını incelemeye başlayacak ve tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yazılı tebligat yapılacak.

İttifak kurarak seçimlere katılma kararı alan siyasi partilerin liderlerinin imzalarını içeren ittifak protokolünün YSK’ya sunulması için verilen süre dolmaktadır.

27 Mart: Seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmek isteyenler için seçmenlerin teklif verme süresi saat 20.00’de sona eriyor.

28 Mart: Geçici cumhurbaşkanı adayları listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve itiraz süreci saat 08.00’de başlayacak.

29 Mart: Cumhurbaşkanlığı geçici aday listelerine itiraz için son tarih saat 17.00’dir ve itirazlar YSK tarafından değerlendirilecektir.

30 Mart: YSK’nın geçici cumhurbaşkanı listesine yönelik itirazları değerlendirme süreci sona erdi.

31 Mart: Kesin cumhurbaşkanı aday listesi Resmi Gazete’de yayımlanacak ve kampanya dönemi başlayacak.

1 Nisan: Cumhurbaşkanlığı adaylarının birleştirilmiş sandıktaki yerlerini belirlemek için ESC’de kura çekilecek.

2 Nisan: Muhtarlık bölgesi askı listeleri ile taksirli suçlardan tutuklu ve hükümlülerin askı listeleri askıya alınacak ve temyiz süreci tamamlanacak.

3 Nisan: Muhtarlık ilçesi askı listeleri ile yabancı seçmen listeleri ile ihmal nedeniyle tutuklanan ve hüküm giymiş olanların askı listelerine yapılan itirazlar hakkında karar verildi.

6 Nisan: Siyasi partilerin ittifaktan çekilme süresi saat 17.00’de sona eriyor. İttifaktan ayrılan siyasi partiler, ittifak içindeki diğer siyasi partilere saat 18.00’e kadar YSK tarafından bildirilecek.

7 Nisan: Bir siyasi partinin/partilerin ittifaktan çekilmesi durumunda, ittifakta kalan diğer siyasi partilerin ittifak protokolünü değiştirme veya ittifaktan çekilme ilan etme süresi saat 17.00’de sona eriyor.

8 Nisan: YSK’da sendika ve siyasi partilerin ortak oy pusulasında konumlarını belirlemek için kura çekilecek.

9 Nisan: Siyasi partilerin genel merkezlerinin seçimlere katılacakları seçim bölgelerindeki milletvekili aday listelerini USC’ye giriş belgeleri yerine taşınabilir medya ve kağıt ortamda sunmaları için son tarih saat 17.00’de sona eriyor. YSK, partilerin sunduğu aday listelerini incelemeye başlayacak.

Aynı zamanda bağımsız milletvekili adaylarının il seçim komisyonlarına başvuru süresi sona erecek ve il seçim komisyonları bağımsız milletvekili adaylarını YSK’ye bildirecek.

10 Nisan: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, vefat eden seçmenler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılanların işlemleri Seçmen Listeleri Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanacak.

12 Nisan: Yerli ve yabancı seçmen listeleri kesinleşecek. Yerel seçmenin oy kullanacağı yerler ve sandıklar belirlenecek.

19 Nisan: Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtımına başlanacak, siyasi partilerin seçim komisyonuna katılacak üye listelerini ilçe seçim komisyonu başkanına ibraz etmeleri istenecek. YSK, milletvekili aday kesin listesini seçim bölgelerince ilan edilmek üzere il seçim komisyonlarına ve Resmi Gazete, radyo ve televizyonda yayımlanmak üzere ilgili mercilere gönderecek.

27 Nisan: Yurtdışında oy verme işlemi gümrük kapısında başlayacak.

4 Mayıs: Propaganda özgürlüğü ve bazı seçim yasakları başlıyor.

7 Mayıs: Radyo ve televizyonda propaganda konuşmaları başlıyor. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy kullanma işlemi sona eriyor.

13 Mayıs: Seçim öncesi kampanya süreci saat 18:00’de sona erecek.

14 Mayıs: Seçim günü. Seçim yasağı saat 24:00’te sona erecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geçici sonuçları 23:59’a kadar açıklanacak.

İlk turda geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamazsa 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda seçim takvimi şöyle olacak:

15 Mayıs: İkinci tur oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması durumunda aday değiştirme süresi saat 17.00’de sona eriyor. Ön sonuçların açıklanmasında gecikme olması halinde, yedek aday için seçim takvimi buna göre yeniden düzenlenecektir. Propaganda dönemi başlayacak. Seçim komisyonlarının karar ve tutanaklarına ilçe seçim komisyonlarına itiraz süresi saat 17.00’de sona erer ve ilçe seçim komisyonları tarafından en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanır.

16 Mayıs: İlçe seçim kurulu kararlarına ve birleştirme tutanaklarına karşı il seçim kuruluna itiraz süresi saat 17.00, itirazlar il seçim kurulu tarafından en geç saat 23.59’a kadar karara bağlanacak.

17 Mayıs: İl Seçim Komisyonu ve İl Birleştirme Protokolü kararlarına karşı YSK’ya itiraz süresi saat 17.00’de sona eriyor. İlçe seçim komisyonları, SEÇSİS’te seçim komisyonu ve diğer görevlilerde değişiklik yapmaya başlayacak. Yurt Dışı İlçe Seçim Komisyonu, varsa Saklama ve Taşıma Komisyonu, Sandık Komisyonu ve diğer görevlilerin yerini alacak.

18 Mayıs: İl seçim kurulu kararları ile il birleştirme protokolüne yapılacak itirazlar YSK tarafından değerlendirilecek.

19 Mayıs: YSK, kesin seçim sonuçlarını Resmi Gazete, radyo ve televizyonda duyurulmak üzere ilgili mercilere iletecek.

20 Mayıs: Gümrüklerde ve yurt dışında oy verme işlemi başlıyor.

22 Mayıs: YSK’da cumhurbaşkanı adaylarının kampanya konuşmalarının radyo ve televizyonlardan ne zaman ve ne zaman yayınlanacağını belirlemek için kura çekilecek.

24 Mayıs: Yurtdışında oy verme işlemi sona eriyor. Radyo ve televizyonlarda propaganda konuşmaları başlayacak.

27 Mayıs: Kampanya süresi saat 18:00’de sona erecektir.

28 Mayıs: Seçim günü.

29 Mayıs: Cumhurbaşkanlığı seçiminin ön sonuçları açıklanacak. Seçim komisyonlarının karar ve tutanaklarına karşı ilçe seçim komisyonlarına itiraz süresi saat 17.00’de sona erer, itirazlar ilçe seçim komisyonlarınca en geç saat 23.59’a kadar incelenir.

30 Mayıs: İlçe seçim komisyonu kararlarına ve birleştirme protokollerine ilişkin il seçim komisyonlarına yapılacak itirazlar saat 17.00’de sona erecek ve karar en geç 23.59’a kadar verilecek.

31 Mayıs: YSK’nın il seçim komisyonu kararları ile il birleştirme protokollerine itiraz süresi sona erdi.

1 Haziran: İl seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme protokolüne yapılan itirazlar YSK tarafından değerlendirilecek. Kesin seçim sonuçları YSK tarafından Resmi Gazete, radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

İlginizi Çekebilir