Şehir Plancıları Odası: Bir yılda şehir olmaz

Şehir Plancıları Meclisi, bir yılda bir şehir inşa etmenin imkansız olduğunu ilan etti.

Şehir planlamasının sadece teknik değil, aynı zamanda sosyolojik bir boyutu da olduğuna dikkat çekilen açıklamada, şehir planlamasıyla ilgili süreçler 8 maddede sıralanıyor:

Kültür, kent kimliği, kent bilinci, kent belleği gibi kavramlar bir kenti kent yapan temel kavramlardır. Aynı zamanda toplumsal kimliğin oluşumunun da temel unsurlarıdır.

– Şehirler sadece ikamet yerleri değil, aynı zamanda sosyalleşme, çalışma ve kendini yeniden üretme alanlarıdır. Bu bağlamda kentler, insanların istihdam, ulaşım, barınma, dinlenme, sağlık ve eğitim gibi çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir.

– Tarihi bağlamından koparılmış, birbirine benzer yeni evlerin inşa edilmesiyle elde edilen “yapay çevre”, zemin sağlam diye kent olarak nitelendirilemez.

– Belirlenen konut sayısına ulaşılsa bile şehirlerin betoniyerlerle kurulacağı anlayışı başarısızlığa mahkumdur.

– Yıkım yaşayan yerleşim yerlerinde yıkıma neden olan tüm sorunların analiz edilmesi gerekmektedir. Yaşadığımız tahribat şehir ölçeğinde gerçekleştiği için imarın da şehir ölçeğinde ele alınması gerekiyor.

– Mevcut haritaların ve jeolojik etütlerin güncellenmesi gerekiyor. Fiziki inşaatın sağlıklı süreçleri ancak tüm bu analizler yapıldıktan ve bütünsel planlar hazırlanıp katılımcı bir şekilde onaylandıktan sonra mümkündür.

“Bir yılda belirli sayıda bina inşa edebilirsiniz, ancak bir yılda bir şehir inşa edemezsiniz.

– Olmalıdır; Kısa ve orta vadede nitelikli geçici barınaklar inşa ederek depremzedelerin temel ihtiyaçlarını karşılamak, akıl ve bilimle yavaş yavaş yüzyıllarca içinde yaşayacağımız şehirler kurmaktır.

İlginizi Çekebilir