TÜİK: “2002’de yüzde 7,3 olan 16-17 yaş arası kız çocuklarında evlenme oranı, 2022’de yüzde 2’ye geriledi”

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistikli Çocuklar 2022” verilerine göre 2020-21 eğitim-öğretim yılında %56,9 olan 5 yaşındaki net okullulaşma oranı, 2021-2021 eğitim-öğretim yılında %81,6’ya yükseldi. okul yılı. 22. Ayda en az birkaç kez başka çocuklar tarafından zorbalığa uğradığını bildiren 6-17 yaş arası çocukların oranı yüzde 13,8’dir. 2002’de yüzde 7,3 olan 16-17 yaş arası kız çocuklarında evlenme oranı, 2022’de yüzde 2’ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün 2022 istatistikleriyle çocuklara ilişkin verileri yayınladı. Buna göre; 2022 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi olup bunun 22 milyon 578 bin 378’i çocuktur. Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanan 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfus, 2022 yılında toplam nüfusun yüzde 26,5’ini oluşturdu.

Çocuk istatistikleri, 2022’de okullaşma, okul mezuniyeti, zorbalık ve dışlanma oranları, çocuk evlilikleri ve işgücüne katılım oranları ile ilgili aşağıdaki tanımları içerir:

“5 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN ÖĞRENME ORANI 1 YILDA YÜZDE 56,9’DAN YÜZDE 81,6’YA ÇIKTI”

“Milli Eğitim Bakanlığı örgün eğitim istatistiklerine göre; 2020/21 öğretim yılında, beş yaşındaki çocukların anaokuluna net kayıt oranı %56,9 iken, 2021/22 öğretim yılında %81,6’ya ulaştı. Bu göstergenin %81,9’u erkek, %81,4’ü kızdır. 2021/22 öğretim yılı için ilkokula net kayıt oranı yüzde 93,2, ortaokula net kayıt oranı yüzde 89,8 ve ortaokula net kayıt oranı yüzde 89,7 oldu.

“ORTA ÖĞRETİMİ TAMAMLAMA ORANI 6 YILDA YÜZDE 15 ARTTI”

Ayrıca 2016/17 eğitim ve öğretim döneminde ilkokulu tamamlama oranı yüzde 98,3 olurken, 2021/22 eğitim ve öğretim döneminde bu oran yüzde 98,4 oldu. 2016/17 akademik yılında orta öğretimi tamamlama oranı %88,9 iken 2021/22 akademik yılında bu oran %96,4’e yükseldi. Orta öğretimi tamamlama oranı yüzde 62,9’dan yüzde 77,9’a yükseldi; Bu göstergenin %76,2’sini erkekler, %79,6’sını kız çocukları oluşturdu.

“AYDA EN AZ FAZLA DOĞUŞ YAPAN 6-17 YAŞ ARASI ÇOCUK SAYISI, YÜZDE 13,8”

Öte yandan Türkiye çocuk araştırmasının sonuçlarına göre; Anneleri/birincil bakıcıları tarafından ayda en az birkaç kez başka çocuklar tarafından zorbalığa uğradığı bildirilen 6-17 yaş arası çocukların oranı yüzde 13,8’dir. 6-17 yaş grubunda diğer çocuklar tarafından alay edildiği bildirilen çocukların oranı yüzde 7,7 iken, en az birkaç kaynağa göre diğer çocuklar tarafından kasıtlı olarak dışlandığı söylenen aynı yaş grubundaki çocukların oranı ayda bir kez 7,2 olarak tanımlandı.

“2002’DE YÜZDE 7,23 OLAN KIZ KIZLARIN RESMİ EVLENME ORANI 2022’DE YÜZDE 2’YE DÜŞTÜ”

Evlilik istatistiklerine göre; 2002’de 16-17 yaş arası kızların toplam resmi nikah sayısı içindeki payı 7,3 ​​iken, 2022’de bu rakam 2,0’a düştü. Öte yandan, 2002’de aynı yaş grubundaki erkek çocukların resmi nikahlarının toplam resmi nikahlar içindeki payı yüzde 0,5 iken, 2022’de bu rakam yüzde 0,1 olarak açıklandı.

“YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN İŞE KATILIM YÜZDE 15-17 YÜZDE 18,7”

2022 Hanehalkı İşgücü Araştırması’na göre 15-17 yaş arası çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 18,7 oldu. İşgücüne katılma oranı cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerde yüzde 27,0, kızlarda yüzde 10,0 olarak bulunuyor.”

İlginizi Çekebilir