TÜİK: “Kadınların istihdam oranı erkeklerin istihdam oranının yarısından az”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) istatistiklerine ve kadın verilerine göre 2022 yılında kadın nüfusu 42 milyon 575 bin 441 kişi, erkek nüfusu ise 42 milyon 704 bin 112 kişi oldu. Kadınların istihdam oranı erkeklerinkinin yarısından azdır. Liderlik pozisyonlarındaki kadınların oranı yüzde 20 olurken, üniversitelerdeki kadın profesörlerin oranı yüzde 33,2’de kaldı.

TÜİK, “İstatistikli Kadınlar”ın verilerini yayınladı. Adresli Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılında kadın nüfusu 42 milyon 575 bin 441, erkek nüfusu ise 42 milyon 704 bin 112 kişi olarak gerçekleşti. Diğer bir deyişle, toplam nüfusun yüzde 49,9’u kadın, yüzde 50,1’i erkektir. Kadın ve erkek arasındaki bu orantısal denge, kadınların daha uzun yaşaması nedeniyle 60 yaş ve üzeri yaş grubundaki kadınların lehine kaymıştır. 60-74 yaş grubunda kadın nüfusun oranı yüzde 52,2 iken, 90 ve üzeri yaş grubunda yüzde 72,4 oldu.

25 YAŞ VE ÜZERİNDE EN AZ BİR EĞİTİM DÜZEYİNİ TAMAMLAYAN KADINLARIN ORANI YÜZDE 87,3

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veritabanı sonuçlarına göre 25 yaş ve üzeri en az bir eğitim düzeyine sahip nüfusun toplam nüfus içindeki payı 2008-2021 yılları arasında artış göstermiştir. 2008’de en az bir kademe eğitim almış 25 yaş ve üstülerin toplam nüfus içindeki payı yüzde 81,1 iken, 2021’de yüzde 92,1 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde 2008 yılında en az bir kademe eğitim almış 25 yaş ve üstü kadınların oranı %72,6, erkeklerin oranı %89,8, kadınların oranı %87,3 ve %97,1 – kadınlar. 2021’de erkekler.

25 YAŞ VE ÜZERİ YÜKSEKÖĞRETİMLİ KADINLARIN ORANI YÜZDE 20,9

Yüksekokul ve fakültelerden yüksek lisans ve doktora dereceleriyle mezun olan 25 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2008’de yüzde 9,8 iken, 2021’de yüzde 23,0 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde, 2008’de 25 yaş ve üzeri yükseköğrenim görmüş kadınların oranı yüzde 7,6, erkeklerin oranı yüzde 12,1 ise, 2021’de bu oran kadınlarda yüzde 20,9, kadınlarda yüzde 25,1’dir. erkekler .

YÜKSEKÖĞRETİMLİ KADINLARIN İŞE KATILIMI YÜZDE 67,6

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2021 yılında 15 yaş ve üzeri kişilerin işgücüne katılma oranı %51,4 oldu. Bu rakam kadınlarda yüzde 32,8, erkeklerde yüzde 70,3 oldu. Eğitim düzeyine göre işgücüne katılma oranı incelendiğinde, kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne katılma oranlarının arttığı görülmektedir. Okuma yazma bilmeyen kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 12,8, ortaöğretim altı kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 25,3, yüksek eğitimli kadınların işgücüne katılma oranı yüzde 32,5, mesleki eğitim almış kadınların işgücüne katılma oranı veya teknik lise mezunu olanların oranı yüzde 38,5 iken, yükseköğrenim görmüş kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 67,6 oldu.

KADINLARIN İSTİHDAM ORANI ERKEKLERİN İSTİHDAMININ YARISINDAN AZ

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre 2021’de 15 yaş ve üstü istihdam edilenlerin oranı yüzde 45,2 oldu. Bu rakam kadınlarda yüzde 28,0, erkeklerde yüzde 62,8 oldu. En yüksek istihdam oranı Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilçelerinde (yüzde 52,0), en düşük istihdam oranı ise Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt ilçelerinde (yüzde 29,9) oldu. En yüksek kadın istihdam oranı ise yüzde 36,8 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane’nin TR90 bölgelerinde oldu. Bu bölgeyi %35,6 ile Kastamonu, Çankırı, Sinop, %33,8 ile Samsun, Tokat, Çorum ve Amasya izlemektedir.

En düşük kadın istihdam oranı ise %14,5 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt’te oldu. Bu bölgeyi %15,9 ile Şanlıurfa, Diyarbakır, %19,6 ile Van, Muş, Bitlis ve Hakkari izlemektedir. En yüksek erkek istihdam oranı ise yüzde 70,0 ile Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli ilçelerinde oldu. Bu bölgeyi yüzde 67,2 ile Gaziantep, Adıyaman ve Kilis, yüzde 67,1 ile Konya ve Karaman izledi. Erkeklerde en düşük istihdam oranı ise yüzde 46,7 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt bölgelerinde oldu. Bu bölgeyi yüzde 54,2 ile Şanlıurfa, Diyarbakır ve Van, Muş, Bitlis ve Hakkari izledi.

YARI ZAMANLI İSTİHDAMDA ÇALIŞAN KADIN PAYI YÜZDE 16,4

Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre 2021’de yarı zamanlı çalışanların oranı yüzde 9,9 oldu. Bu rakam kadınlarda yüzde 16,4, erkeklerde yüzde 7,0 oldu.

25-49 YAŞ ARASI KADINLARIN İSTİHDAM ORANI YÜZDE 26,1 3 YAŞINDA 3 ÇOCUĞU VAR

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre hanede 3 yaş altı çocuğu bulunan 25-49 yaş grubundaki kişilerin istihdam oranı 2014’te yüzde 59,8, 2021’de yüzde 58,9 oldu. Bu oran cinsiyete göre incelendiğinde 2021 yılında hanesinde 3 yaş altı çocuğu bulunan 25-49 yaş grubundaki kadınların istihdam oranının yüzde 26,1, erkeklerin istihdam oranının ise yüzde 89,1 olduğu görülüyor.

ÇALIŞAN KADINLARIN YÜZDE 67,5’İ ÇALIŞMAYA GEÇİRİLEN ZAMANDAN MEMNUN

Yaşam Memnuniyeti Anketi, çalışanların %63,2’sinin 2022’de işe gidip gelmek için harcadıkları zamandan memnun olduğunu gösteriyor. Oranın kadın çalışanlarda %67,5, erkek çalışanlarda ise %61,5 olduğu kaydedildi.

KADIN BÜYÜKELÇİLERİN PAYI YÜZDE 27,2

Dışişleri Bakanlığı’na göre 2011’de kadın büyükelçilerin oranı yüzde 11,9 iken 2022’de yüzde 27,2’ye yükseldi. 2011’de erkek büyükelçilerin oranı %88,1 iken, 2022’de bu oran %72,8’e yükseldi.

KADIN MİLLETVEKİLİ PAYI YÜZDE 17,3

TBMM verilerine göre 2022 yılı sonunda kadın milletvekili sayısı 100, erkek milletvekili sayısı ise 479. 579 milletvekili içinde meclise giren kadın milletvekili oranı yüzde 9,1 oldu. 2007’de yüzde 17,3 iken 2022’de.

ÜNİVERSİTELERDE KADIN PROFESÖR PAYI YÜZDE 33,2

Yükseköğretim istatistiklerine göre, yükseköğretim kurumlarında görev yapan profesörler arasında kadın profesör oranı 2010-2011 eğitim-öğretim yılında yüzde 27,6, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında ise yüzde 33,2 oldu. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında doçent kadrosunda çalışan kadın oranı %40,2 ise öğretim kadrosunda çalışan kadın oranı %50,8 oldu.

YÖNETİCİ POZİSYONLARINDAKİ KADIN PAYI YÜZDE 20,7

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre şirketlerde üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki kadınların oranı 2012’de yüzde 14,4, 2021’de yüzde 20,7 oldu.

KADININ ÇALIŞMASI VE SOSYAL HAYATA KATKI ÖNEMLİ

Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, 2021 yılında kadınların çalışmasına ilişkin algıları incelendiğinde, kadınların çalışmalarını ve kamusal hayata katkılarını değerli bulanların oranı yüzde 82,6 olurken, bu oran yüzde 85,6 oldu. kadınlarda ve %79,5 erkeklerde.

ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI kadınlarda 25,6, erkeklerde 28,2 idi.

Evlilik istatistiklerine göre 2022 yılında resmi nikahlı kadınlar için ortalama evlenme yaşı 25,6, erkekler için ise 28,2 oldu. İlk evlenme yaşı ortalamasının en yüksek olduğu il ise kadınlarda 29,7, erkeklerde 32,3 ile Tunceli oldu. İlk evlenme yaşı ortalamasının en düşük olduğu iller ise Ağrı (kadınlarda 22,7) ve Şanlıurfa (erkeklerde 26,2) oldu.

Kadınların yüzde 15,9’unun eşlerinden daha yüksek eğitim düzeyine sahip olduğu görüldü.

Resmi nikahlı eşler arasındaki eğitim farkına bakıldığında, TÜİK’e göre kadınların yüzde 39,4’ü 2021’de olduğundan daha yüksek eğitimli erkeklerle evlendi. Eşinden daha yüksek eğitimli kadınların oranının yüzde 15,9 olduğu, aynı eğitim düzeyine sahip eşlerin oranının ise yüzde 42,8 olduğu kaydedildi.

MEVCUT BOŞANMA SONUCUNDA ANNESİNE KALDIRILAN ÇOCUKLARIN DÜZEYİ YÜZDE 75,7

Boşanma istatistiklerine göre 2022 yılında sonuçlanan boşanma davaları sonucunda çocukların velayetinin çoğunlukla anneye geçtiği görüldü. Annenin yanına yerleştirilen çocukların oranı yüzde 75,7 olurken, babanın yanına yerleştirilen çocukların oranı yüzde 24,3 oldu.

GENELLİKLE KADINLAR ÖDEV YAPIYOR

Hane kompozisyonu anketi sonuçlarına göre 2021 yılında hanede ev işlerini kimlerin yaptığı kontrol edildiğinde, evi badana/boyama dışında tüm işlerin bir hane üyesi tarafından yapıldığı görüldü. Hanehalkı üyesi tarafından yapılan ev işleri cinsiyete göre incelendiğinde, ev işlerini en çok kadınların yaptığı görülmektedir. Kadınlar %94,4 ile çocuk bakımı, %85,6 ile çamaşır ve bulaşık (makine ile bile) yıkama, %85,4 ile yemek pişirme, günlük ev işleri ve temizlik işlerini üstlendi. Erkekler yüzde 74,1 oranında aylık faturaları, yüzde 65,2 oranında küçük onarım, onarım ve tamirat işlerini üstlendi.

İNTERNET KULLANAN KADINLARIN PAYI YÜZDE 80,9

Hane halkı araştırmasının bilgi teknolojileri kullanımına ilişkin sonuçlarına göre 2022 yılında 16-74 yaş grubundaki kişilerin internet kullanım düzeyi yüzde 85,0 oldu. Bu oran kadınlarda yüzde 80,9 iken erkeklerde yüzde 89,1 oldu.

İNTERNETTEN ÜRÜN SİPARİŞ VEYA SATIN ALAN KADINLARIN PAYI YÜZDE 42,7.

Hanehalkı bilgi teknolojisi kullanımına ilişkin ankete göre, 2021 Nisan-Mart ayları arasındaki on iki aylık dönemde kişisel kullanımı için mal veya hizmet siparişi veren veya satın alan 16-74 yaş grubundaki kişilerin oranı yüzde 46,2 oldu. . 2022. Cinsiyete göre internet üzerinden mal veya hizmet sipariş etme veya satın alma oranı kadınlarda yüzde 42,7, erkeklerde yüzde 49,7 oldu.

ORTAMDA YALNIZ YÜRÜYEN KADINLARIN YÜZDE 30,4’Ü GÜVENDE HİSSEDİYOR

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, 2022’de kendi bölgesinde gece tek başına yürürken kendini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 21,8 ise, bu rakam kadınlarda yüzde 30,4, erkeklerde ise yüzde 13,0 oldu. Kadınların %51,1’i ve erkeklerin %71,9’u çevrelerinde kendilerini güvende hissediyor. 2022’de evde tek başına otururken kendini güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 5,0 iken bu oran kadınlarda yüzde 6,8, erkeklerde ise yüzde 3,2 oldu. Kadınların yüzde 80,5’i ve erkeklerin yüzde 88,2’si evde tek başına otururken kendini güvende hissediyor.

İlginizi Çekebilir