YÖK, uzaktan eğitimle ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı

Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde bahar yarıyılı ile ilgili YÖK tarafından sorulan 16 soru yanıtlandı.

YÖK’ün “2022-2023 Yükseköğretim Kurumlarımızda Eğitim-Öğretim Bahar Dönemine İlişkin Sorular ve Cevaplar” başlıklı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“1- Bahar yarıyılı ne zaman başlar?

2022-2023 Bahar Yarıyılı’nın başlamasına 20 Şubat 2023 tarihinden itibaren yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek. Öğrenciler kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının duyurularını takip etmelidir.

2- 2022-2023 bahar yarıyılında öğretme ve öğrenme nasıl gerçekleşecek?

Eğitim ve öğretim uzaktan (online) yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

3- Bahar yarıyılı boyunca uzaktan eğitim uygulanacak mı?

Uzaktan eğitime ilişkin bir karar, 2023 yılının Nisan ayının başlarında ele alınacaktır. Koşullar uygun olursa YÖK çözümleriyle harmanlanmış (hibrit) öğrenme yöntemleri de değerlendirilecektir.

4- Derslerin teorik ve uygulamalı bölümleri yüz yüze yürütülebilir mi?

Bildiğiniz gibi yükseköğretim sistemimizde bazı dersler teori ve uygulama (laboratuvar, atölye, saha vb.) olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Teori ve pratiğin toplamı, toplam ders kredisidir. Bu tür derslerin teorik kısmı uzaktan eğitim ile yürütülecektir. Kursların uygulama kısmı ise bu yılın Nisan ayına bırakılacak. Nisan ayından sonra uzaktan eğitimin devam etmesi halinde bu tür başvurular, üniversitenin yetkili kurullarının kararı ile yaz döneminde yapılabilir veya bir sonraki öğrenim ve öğrenim dönemine aktarılabilir veya uygulamalı proje ile tamamlanabilir. araştırma.

5- Uygulamalı eğitimler hangi programları kapsıyor ve nasıl verilecek?

uygulamalı eğitimler; Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. sınıf öğrencileri, Diş Hekimliği Fakültesi 4 ve 5. sınıf öğrencileri, Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, teknoloji ve mühendislik fakülteleri +1 dönem öğrencileri 7+1 programı uygulayan, hemşirelik, kadın doğum, denizcilik ve diğer tüm yükseköğretim programlarının eğitimi, mesleki işletme eğitimi uygulayan öğrenciler, +1 veya +2 ​​yarıyıl spor bilimleri 6+2 veya 7+1 programını kullanan öğrenciler, +1 yarıyıl 3+1 veya 2+1 programını kullanan meslek okullarının öğrencileri, işletme meslek yüksekokulları. Mesleki eğitim uygulayan öğrencileri ve öğretmenlik uygulaması dersinin öğrencilerini içerir. Bu öğrenciler yüz yüze uygulamalı eğitim alabileceklerdir. Öğrencilerimiz okudukları üniversitede bu konuda detaylı bilgi alabilecekler.

6- Okuldan mezun olan ve stajı tamamlanmayan öğrenciler stajı nasıl yapacak?

Mezun olup devam etmekte olan stajını tamamlayan önlisans ve lisans öğrencileri, kayıtlı oldukları programın müfredatında yer alan zorunlu stajlarını kendi işlerinde bizzat yapacaklardır.

7- Neden bazı üniversiteler diğer üniversitelere göre deprem bölgesindeydi?

Depremden etkilenen illerdeki bazı üniversitelerimiz diğer illerdeki üniversitelerimizle birleştirilmiştir. İlgili üniversitelerin rektörleri ile yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen bu eşleştirme, bu üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevleri yapabilmeleri ve bilgisayar bilimleri alanında işbirliği yapabilmeleri için yapılmıştır.

8- Deprem bölgesindeki bazı üniversiteler neden eşleştirilmedi?

Deprem bölgesindeki üniversitelerin mevcut durumu yerinde değerlendirilerek üniversite rektörleri ile görüşülerek öğrencilere yönelik eğitim ve mesleki eğitim olanaklarının genişletilmesi amacıyla yazışmalar yapılmıştır. Eğitim ve öğretim hizmetlerinin sunulmasına engel bir durumu olmayan üniversiteler için karşılaştırma yapılmamıştır.

9- Özel öğrenci olmanın faydaları nelerdir?

Özel öğrenci statüsü, öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteden başka bir üniversitede eşdeğer diploma programında ders almasına ve başarılı olduğu derslerin kredilerini saymasına olanak sağlar.

10- 17 Şubat 2023 tarihli YÖK kararlarına göre hangi öğrenciler özel öğrenci statüsünden yararlanabilir?

Aşağıdaki (a) ve (b) bentlerindeki iki koşulu sağlayan öğrenciler özel öğrenci statüsünden yararlanabilir:

a) Depremin olduğu illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenci olmak veya deprem bölgesindeki illerde yaşayan birinci derece yakınlarının, deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan üniversitelerde kayıtlı olmak.

b) Yükseköğretimde Uygulamalı Öğretim Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlara kayıtlı öğrenci olmak.

11- Özel öğrenci statüsü başvurusu nereye ve ne zaman yapılır?

Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler, özel öğrenci statüsünü almak istedikleri üniversiteye başvururlar. Özel öğrenci başvurusunun, başvurunun yapılacağı kurumun bahar yarıyılı ve hazırlık dönemi başlangıcından itibaren 3 hafta içinde yapılması gerekir. Bu nedenle özel öğrencilik başvurusu yapacak öğrencilerin ilgili üniversitenin bahar yarıyılı açılış tarihini yakından takip etmesinde fayda vardır.

12- Özel öğrenci statüsü başvurusu nasıl yapılır?

Özel öğrenci statüsünden yararlanmak isteyen öğrenciler, özel öğrenci olmak istedikleri üniversitenin öğrenci işlerine bir dilekçe ile başvururlar. YÖK elektronik transkripti dilekçeye öğrenci belgesi de ekler. Başvurulan Üniversite 10. soruda belirtilen koşulları sağlayan öğrenciyi ilgili programa ve sınıfa kaydeder. Dönem sonunda öğrencinin bulunduğu üniversite başka bir işleme gerek kalmaksızın YÖK’ün elektronik transkripti üzerinden başarılı öğrenci statüsünü kabul eder.

13- Başvuruları kabul edildikten sonra öğrenciler ne yapmalıdır? Özel eğitim için öğrenim ücreti olacak mı?

Özel öğrenci statüsü alan bir öğrencinin, özel öğrenci statüsü aldığını ilgili üniversitenin öğrenci işleri birimine yazılı olarak bildirmesi gerekir. Özel eğitim için ek ücret alınmaz.

14- 2022-2023 Bahar yarıyılı kayıt dondurma hakkından kimler yararlanabilir?

Herhangi bir üniversite öğrencisi, talep etmesi halinde bahar yarıyılı için kayıt dondurabilecektir. İlgilenen öğrenciler, kayıtlı oldukları üniversitenin bahar yarıyılı başlangıcından itibaren 3 hafta içinde kayıt dondurma başvurusunda bulunabilirler. Öğrencinin kaydını dondurduğu yarıyıl, azami öğrenim süresinden sayılmaz. Mazeretleri nedeniyle kayıt dondurma sırasında başvuruda bulunamayanların mazeretlerini belgelemeleri halinde talepleri üniversiteleri tarafından yeniden incelenir.

15- Deprem nedeniyle sınavlara giremeyen öğrenciler ne olacak?

Yükseköğretim kurumları, 2022-2023 Güz Yarıyılı Önlisans, Lisans ve Yüksek Lisans programları için yeni tarih belirleyerek giriş sınavlarını 6 Şubat ve sonrasında yapacak.

16- Depremden hangi iller etkilendi?

Depremden etkilenen iller; Bunlar Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Sivas’ın Gürün ilçesidir.”

Açıklamada, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlar doğrultusunda YÖK paydaşlarıyla birlikte yeni çözümler geliştirileceğine de dikkat çekildi.

İlginizi Çekebilir