ZAMAN-BALKAN | Alsar Vakfı, Berat

Arnavutluk’ta faaliyet gösteren ALSAR Kültür, Eğitim ve İnsani Yardım Vakfı, “Berat – Yüzyıllardan devralınan binalar ve kültürel zenginlikler” kitabını yayınladı.

Alsar Vakfı tarafından bu konuda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Zaman, göçler, insani ve entelektüel çalkantılar, kolektif mirasın korunmasını çok zor bir görev haline getirdi. İnsan ne kadar uzağa giderse gitsin doğası gereği ana dilini her yere yanında götürür. Üstelik bu dil birkaç kelimeden oluşsa bile bu kişinin son nefesine kadar varlığını sürdürecektir. İçinde yaşadığımız küresel çağda, insanlar maddi refaha doğru ilerlemeye devam ederken, temellerini kaygan zeminler üzerine inşa etmiş görünüyorlar. Ancak insanın zihinsel ve dünya görüş yapısı sağlam temeller ve derin kökler üzerine kurulmazsa insanlığın gelişimi sürdürülebilir olmayacaktır.

Kişinin doğup büyüdüğü çevre, aile ortamı ve sosyal çevresi kişiliğin oluşmasında belirleyici rol oynar. Edinilen bilgi, bilginin doğasına ve yayılmasına bağlı olarak bir denge veya dengesizlik yaratır. Güvenilir olmayan kaynaklardan yıldırım hızıyla yayılan büyük miktarda gereksiz bilgi, seçim yapma yeteneğimizi zayıflatır ve insanın dünya görüşünde istenmeyen çarpıklıklara neden olur. Doğru kişiler tarafından düşünülmüş ve yazılmış doğru sözler, konuya güvenilir, sakin ve uygun bir bakış açısıyla bakmanızı sağlar.

Geçmişi bilmeden geleceğimizi inşa edemeyiz; Nereden geldiğimizi bilmeden nereye gideceğimize karar veremeyiz. Yıkıcı rüzgarların her şeyi silip süpürmesi, bugün bizi tarihten, yarın insanlıktan mahrum bırakmaması için bu rüzgarların dizginlenmesi gerekiyor. Bu nedenle eski şehirlerimize ve yaşadığımız yerlere bakıp, kültürel mirasımızın bize bıraktığı gerçekleri takdir ederek hayatın nasıl şekillendiğini göstermek son derece önemlidir.

Yüzyıllara dayanan kültürel miras hakkında bize eksiksiz bilgi sağlayabilecek araştırma ve kataloglama faaliyetleri gibi fikir çalışmaları her zaman takdir edilmiştir. Böylesine yüce bir düşünce, kullanılan tutkulu dili meşrulaştırıyor ve bu da projenin ilk aşamasını oluşturuyor.

Burada bahsedilen fikir aslında uzun vadeli, zaman ve insan alan bir plan ve projedir. Bu doğrultuda ALSAR Vakfı yukarıdaki projeyi on yıl içinde tamamlayacak ve bu dönemde yayınlanan kitaplar birkaç ciltte yer alacaktır. Projenin uygulanması için çeşitli alanlardan uzmanlar görevlendirilecektir.

Bu çalışma ve derleme, mevcut idari bölgeler dikkate alınarak aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Projenin ana ayırt edici özelliği, kalıntıların veya bu kalıntılara ait izlerin yerinde incelenmesidir.

Proje, geçmişte Türk yazar Ekrem Hakkı Aiverdi’nin yaptığı gibi belirli bir döneme ait yapılar hakkında veri toplamak ve bilgi vermekle sınırlı kalmayacak. Ekrem Hakkı Aiverdi, “Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri” adlı eserinin dördüncü cildinin son bölümünde Arnavutluk’tan bahsetmektedir. Bu kitap, kalelerden çeşmelere kadar dokuz şehirdeki binaların bir listesidir. Ancak belirtmek gerekir ki, 1974 yılında Arnavutluk’a gitme talebi reddedildiği için envanter sırasında Osmanlı belgelerinde bulabildikleri ile yetinmiştir. Öte yandan projemizde bu tür tarih ve saat kısıtlamaları bulunmamaktadır. Aksine, proje 1990’lardan kalma kültürel miras alanlarını da içerecektir.

Projenin bir diğer belirleyici özelliği de dilidir. Çeviri sorunları yaşamamak ve bu riski ortadan kaldırmak için Arnavutça, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde yayın yapılacaktır. Böylece yayınların kolay erişilebilirliği ve okunabilirliği sağlanacaktır. Üç dilde yayınların hazırlanması karmaşık bir görev olsa da süreçte önemli bir adımdır.

İleride yayınlanacak çalışmaların öncüsü olan Berat kentine ithafen bir kitap yayımlanması, proje fikrinin ne kadar önemli ve değerli olduğunun en somut göstergesidir. Yazar, Dritan Choku adlı kitabında yüzyıllar boyunca inşa edilen kentin kültürel mirasını ayrıntılı bilgilerle beş bölümde özetledi. Bu çalışmada zaman kriteri kullanılarak kasaba halkının ihtiyaç duyduğu her şeyi temsil eden evler, kiliseler, camiler, kaleler, çarşılar, hamamlar, oteller, kütüphaneler gibi nesneler sıralanmıştır. Kalelerle başlayıp mozaiklerle devam eden yazar; Ardından cami ve kiliseleri sıraladıktan sonra camiler, medreseler, türbeler, zaviyeler, medreseler ve aşevleri hakkında kısa bilgiler verdikten sonra sarnıç, su kemeri, çeşme, su kanalı, köprü, değirmen, türbe gibi mühendislik ve sosyal yapılara yer verir. ve Berat’ın geleneksel evleri. Kitabın sonunda okuyuculara ek bilgi sağlamak için bir sözlük ve kaynakça bulunmaktadır.

Yazar herhangi bir eserden bahsederken, bu eserin herhangi bir eserinden, yapım tarihinden, mimari özelliklerinden, işlevinden, kullanım amacından, durumundan, restorasyonunun olup olmadığından, başlığından, statüsünden, bulunduğu yerden, bulunduğu çevreden vb. bir konu hakkında bilgi verir. Buluntulara ve mevcut malzemelere bakılırsa, bazı binalar hakkında sayfalar ve paragraflarca bilgi var ve diğerleri hakkında sadece birkaç satır var.

Aşağıdaki çalışma, yazarların belirttiği küçük değişiklikler dışında önemli bir değişiklik yapılmadan aynı yapı içinde ve aynı başlangıç ​​noktasından inşa edilecektir. Bu kitabın araştırma, derleme ve yazım süreçlerinin bilimsel niteliği, zamanın etkisinden etkilenmeyen ve gelecekteki araştırmalara katkı sağlayacak bir metin oluşturmak için gereklidir.

Bu, sosyal, dini, tarihi ve kültürel yönlerin yanı sıra çeşitli yerellikler ve bölgesel özellikleri olan ve birçok katılımcının ortaklaşa yürüttüğü önemli bir proje olduğundan, genellikle çevredeki diğer enerjilerle yenilenen tam bir özveri ve sorumluluk gerektirir. ortak bir neden. hedef.

ALSAR Yayınlarının misyonuna uygun olarak bu yayının amacı, Arnavutluk topraklarındaki tüm kültürel miras eserlerini tespit etmek, bu eserlerin bir envanterini çıkarmak ve ilgililere bu mirasın korunması için net bir çerçeve sunmaktır. kurumlar. Arnavut kültürel mirasının bir listesi olan bu yayın, gelecek nesillerin bu mirasın tanınmasına ve sahiplenilmesine katkısıdır.

Alsar Vakfı, bilimsel kurullar kurarak Arnavutluk’taki tüm şehirler için özel çalışmalarını sürdürüyor. Berat ilinde başlatılan kayıt çalışması ilerleyen dönemlerde tüm illeri kapsayacak. Programlar sadece Arnavutça değil, Türkçe ve İngilizce olarak da yayınlanacak.”

İlginizi Çekebilir